7 Interessante subsidies voor architecten, ontwerpers, vormgevers, gamedevelopers, culturele instellingen en opdrachtgevers

In 2019 kunnen architecten, ontwerpers, vormgevers, gamedevelopers, culturele instellingen en opdrachtgevers weer een aantal interessante subsidies aanvragen. Bijvoorbeeld voor onderzoek, kennisontwikkeling, experimenten, het organiseren van festivals, productie van nieuwe media en internationalisering. In dit artikel vertellen we je precies wanneer je deze subsidies in 2019 online kunt aanvragen.

Subsidie voor architecten, stedenbouwkundigen, planologen, onderzoekers, uitgevers en andere professionals werkzaam op het terrein van architectuur, stedenbouw, interieur-, tuin- en landschapsarchitectuur

Subsidie voor (ontwerpend) onderzoek, projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren, waaronder bijvoorbeeld expertmeetings, experimenten, prijsvragen en audiovisuele producties. Activiteiten en publicaties gericht op presentatie, analyse en reflectie behoren ook tot de mogelijkheden.

Subsidie aanvragen
Je kunt deze subsidie online aanvragen, uiterlijk op onderstaande datums.

 • 16 oktober

Subsidie ontwerpers en vormgevers

Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving.

De subsidie is o.a. bedoeld voor ontwerpers en makers werkzaam op de volgende terreinen:

 • Mode
 • Accessoires en sieraden
 • Textiel
 • Glas- en keramiekvormgeving
 • Grafische vormgeving
 • Typografie
 • Visuele communicatie
 • Interactief en information design
 • Animatie
 • Illustratie
 • Strip en graphic novel
 • Product-, meubel- en industriële vormgeving
 • Interieur- en ruimtelijk ontwerp
 • Tentoonstellingsontwerp
 • Lichtontwerp
 • Scenografie
 • Social design en aanverwante disciplines

Naast ontwerpers en makers staat deze subsidieregeling ook open voor andere partijen, zoals opdrachtgevers en culturele instellingen, indien hun activiteiten in dienst staan van Nederlands ontwerp en ontwerpers.

Interessant
Binnen deze regeling is het ook mogelijk een startsubsidie  aan te vragen om de mogelijkheden van een project te onderzoeken

Subsidie aanvragen

Je kunt deze subsidie online aanvragen, uiterlijk op onderstaande datums.

 • 16 oktober

Subsidie voor digitale technologie, nieuwe media en games

Deze subsidieregeling is in de eerste plaats bedoeld voor makers, ontwerpers en gameontwikkelaars binnen het domein van de digitale cultuur.

De regeling staat daarnaast open voor medialabs, opdrachtgevers en culturele instellingen die op projectbasis werken en niet structureel vanuit de overheid worden gefinancierd.

Je kunt subsidie aanvragen voor onderzoek, experiment, ontwikkeling, productie van nieuwe media, interactie ontwerp en gameplay en de presentatie hiervan.

Ook activiteiten en publicaties gericht op analyse en reflectie op digitale cultuur behoren tot de mogelijkheden, evenals projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren.

Je kunt deze subsidie online aanvragen, uiterlijk op onderstaande datums.

 • 9 oktober

Subsidie voor projecten die bijdragen aan de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie

Subsidie gericht op de bevordering van de internationale positie van de Nederlandse ontwerpsector.

Er is subsidie beschikbaar voor projecten uit de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur, inclusief mode en games, die vanuit een culturele invalshoek een maatschappelijke of economische meerwaarde hebben.

In aanmerking voor deze regeling komen projecten die bijdragen aan de reputatie en kansen van de Nederlandse ontwerpsector in het buitenland. Ook is er sprake van, of het te verwachten resultaat is, een samenwerking met Nederlandse en buitenlandse partijen.

Je kunt deze subsidie online aanvragen, uiterlijk op onderstaande datums.

 • 9 oktober

Beurs voor voor ontwerpers en makers, werkzaam in architectuur, vormgeving of mediatechnologie

Werkbeurs van € 25.000,- voor ontwerpers en makers, werkzaam in architectuur, vormgeving of mediatechnologie. 

De werkbeurs wordt verstrekt op basis van een door de aanvrager geformuleerd ontwikkelplan. Dit ontwikkelplan dient bij te dragen aan zowel de artistieke als professionele ontwikkeling van de maker of ontwerper. Het ontwikkelplan beschrijft zowel activiteiten die hier aan bij kunnen dragen als activiteiten die bijdragen aan het presenteren van het werk.

Je kunt de beurs in drie delen gebruiken voor de eigen artistieke en professionele ontwikkeling, de professionalisering van de eigen praktijk en voor presentatiedoeleinden.
Je kunt de beurs ook als een studio of collectief aanvragen, je ontvangt dan één beurs.

Je kunt deze beurs niet meer aanvragen.

Subsidie voor festivals architectuur, vormgeving en digitale cultuur

Subsidie voor Nederlandse festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur.

Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Het is ook mogelijk een startsubsidie aan te vragen voor festivals die niet meer dan drie edities hebben gerealiseerd.

Je kunt deze subsidie niet meer aanvragen.

Subsidie voor culturele instellingen of organisaties op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur

Subsidie voor culturele instellingen of organisaties op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur voor het organiseren van activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.

Je kunt deze deze sbubsidie online aanvragen, uiterlijk op onderstaande datums.

 • 9 oktober

Andere subsidies op het gebied van architectuur en kunst, cultuur en media

Natuurlijk zijn er nog tal van andere subsidieverstrekkers en fondsen voor het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van o.a. architectuur, kunst, cultuur en media. Onderstaand alvast een handig lijstje.

 • Subsidie ontwerpers en vormgevers

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. In 2020 is er € 1.200.000 euro...

 • Subsidie ontwikkeling talent in de professionele kunsten

  Projectsubsidie voor het ontwikkelen van talent in de professionele kunsten op het gebied van beeldende kunst, design, architectuur, muziek, audiovisuele kunst en film, theater, dans, circus en...

 • Subsidie voor instellingen op het gebied van cultuur, vormgeving en architectuur

  Subsidie voor culturele instellingen of organisaties op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur voor éénjarige activiteitenprogramma's die bijdragen aan het bevorderen van...

 • Subsidie voor festivals architectuur, vormgeving en digitale cultuur

  Subsidie voor Nederlandse festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Het is mogelijk een...

 • Subsidie voor industriële vormgeving en interieurontwerp en beurzen voor beeldend kunstenaars, architecten en vormgevers

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van industriële vormgeving en architectuur. Daarnaast verstrekt het fonds beurzen aan jonge beeldend kunstenaars, architecten en...

 • Toon meer resultaten