Algemeen

Subsidie voor projecten gericht op saamhorigheidsgevoel

Hoeveel fijner is het niet als er een samenhorigheidsgevoel is in de samenleving? Het is dan ook leuk dat er nu een subsidiemogelijkheid is voor kleinschalige initiatieven en evenementen die bijdragen aan de cohesie en het saamhorigheidsgevoel in de samenleving. Het kan hierbij gaan om kleinschalige, sociale, maatschappelijke, culturele en ecologische initiatieven.

Over de subsidie

Het fonds verstrekt subsidie voor kleinschalige, sociale, maatschappelijke, culturele en ecologische initiatieven in binnen- en buitenland die bijdragen aan de cohesie en het saamhorigheidsgevoel in de samenleving.

Interessant is dat ook buitenlandse initiatieven voor financiële ondersteuning in aanmerking komen.

Voorwaarden

Natuurlijk moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. We hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet.

  • Initiatieven van mensen van een bepaalde gezindte of herkomst die participatie van anderen op voorhand benadelen of uitsluiten worden niet ondersteund
  • Voorstellen gericht op inkomstenondersteuning worden niet gehonoreerd (privé personen).

Hoe kun je de subsidie aanvragen

Je kunt de subsidie online aanvragen via een formulier op de website van het fonds.

Je moet in ieder geval de onderstaande gegevens meesturen.

  • Beschrijving van het betreffende initiatief of evenement
  • Beschrijving van het beoogde doel
  • Onderbouwde begroting
  • Overzicht van financiële bijdragen uit andere bronnen

Meer informatie

Ga naar de subsidie