Subsidie voor projecten over Nederlands koloniaal- en slavernijverleden

Er zijn weinig onderwerpen die zoveel emotie oproepen als de rol van Nederland op het gebied van slavernij. Om meer recht te doen aan die onderbelichte delen van de Nederlandse geschiedenis, en om te komen tot een meer inclusieve samenleving, kun je nu subsidie aanvragen voor projecten die meer zichtbaarheid geven aan het koloniaal- en slavernijverleden van Nederland. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de aanvraag, en kun je online aanvragen.

Meer recht doen aan het verleden, en een meer inclusieve samenleving

De subsidie is bestemd voor het zichtbaar maken de onderbelichte delen van de Nederlandse geschiedenis, met name als deze in de samenleving tegenstrijdige emoties van trots en pijn oproepen.

Het kan hierbij gaan om een beladen onderwerp als het koloniaal- en slavernijverleden, maar ook het Multatulijaar 2020, de Muur van Mussert en de rol van Nederland in destijds Nederlands-Indië.

Door extra in te zetten op de zichtbaarheid van het beladen verleden voor een breed publiek, kan de kennis over die onderbelichte delen van onze geschiedenis worden vergroot, om recht te doen aan het verleden en een meer inclusieve samenleving.

Hiervoor kun je o.a. subsidie aanvragen

Het je ideeën nodig voor een project? Onderstaand een lijstje met voorbeelden van projecten waar je zoal subsidie voor zou kunnen aanvragen.

 • Onderwijsprojecten over beladen verleden
 • Digitale toepassingen zoals games of apps
 • Tijdelijke presentaties of nieuwe vaste opstellingen over onderwerpen uit het beladen verleden
 • Vervaardiging en presentatie van beeldende kunst met als onderwerp beladen verleden
 • Ontvouwen van verhaallijnen, ook van regionale of persoonlijke oorsprong, die beladen verleden belichten
 • Projecten die de relatie tussen historische plaatsen en gebieden en hun beladen verleden zichtbaar(der) maken
 • Bijeenkomsten met debat en discussie
 • Wandel- of fietsroutes langs plekken met een beladen verleden
 • Theater- en dansproducties over onderwerpen uit het beladen verleden
 • Internationale samenwerking tussen instellingen uit twee landen om de wederzijdse beeldvorming over gedeeld beladen verleden te stimuleren
 • Projecten over beladen verleden in relatie tot andere maatschappelijke domeinen
 • Relevante haalbaarheids- en publieksonderzoeken naar projecten over beladen verleden

Belangrijk is dat het project een bovenlokale uitstraling heeft en een publieke reikwijdte.

Wie kan subsidie aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd door in Nederland gevestigde, publiekstoegankelijke organisaties al dan niet in samenwerking met kunstenaars. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeldmusea, podiumkunstinstellingen, kunstinitiatieven, monumentenorganisaties en historische plaatsen en gebieden zoals kazerneterreinen of de Atlantikwall, archieven.

Maar de subsidie kan ook worden aangevraagd door de creatieve industrie en kunstenaars.

Subsidie

De hoogte van subsidie wordt per aanvraag vastgesteld.
Van de variabele programmakosten wordt maximaal 40 procent vergoed.
De maximale bijdrage voor haalbaarheidsstudies is € 15.000, hierbij is de maximale bijdrage van het fonds 70 procent van de totale projectkosten.

Aanvragen

Je kunt hier meer informatie vinden over deze subsidie en een subsidieaanvraag voorbereiden.