Subsidie voor samenwerking tussen wo, hbo en partijen uit de praktijk van sport en bewegen

Tot 9 april kunnen samenwerkingsverbanden tussen wetenschappelijk onderwijs, hoger onderwijs en partijen uit de praktijk van sport en bewegen subsidie aanvragen onderzoeksprojecten op het gebied van (top)sport en bewegen. Het onderzoek moet aansluiten bij concrete vragen uit de praktijk en kennis te genereren die relevant en toepasbaar is. De subsidie bedraagt minimaal 500.000 euro en maximaal 750.000 euro. 

Vierjarige onderzoeksprojecten op het gebied van (top)sport en bewegen

De oproep is gericht op vierjarige onderzoeksprojecten op het gebied van (top)sport en bewegen. Het gaat om multidisciplinair onderzoek door consortia waarbij universiteiten en hogescholen samenwerken met partijen uit de praktijk. Het onderzoek dient kennis te genereren die relevant en toepasbaar is in het veld van sport en bewegen. Het onderzoek sluit dan ook aan bij concrete vragen uit de praktijk en praktijkpartners worden actief betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het onderzoek.

Je kunt voorstellen indienen gericht op ten minste een van de onderstaande thema's.

Beter presteren
Hierin staan onder andere effectief selecteren, leren, trainen en presteren centraal, met een cruciale rol voor technologie en data. Sporters met en zonder een beperking
kunnen daarvan profiteren.

Een leven lang bewegen
Verantwoord sporten en bewegen is gezond voor oud en jong, ziek en gezond, mensen met en zonder beperkingen. Beweging verlaagt de kans op onder andere hart- en vaatziekten, overgewicht en depressie. Daarvoor is onder andere kennis nodig over leefstijl in relatie tot vitaliteit, over beweegprogramma’s op maat en over het voorkomen van blessures.

Waarde(n) van sport
Er is meer inzicht nodig in de maatschappelijke kansen en problemen van sport. Maar ook in leerprocessen in de sport. Denk bijvoorbeeld aan vaardig zijn in bewegen en de rol van het onderwijs daarbij. Er is ook kennis nodig over de wisselwerking tussen sport en de omgeving. Met die kennis kan sport persoonlijke ontwikkeling stimuleren, sociale samenhang ondersteunen en sportaanbieders versterken.

Data science
Dit thema richt zich op de ontwikkeling van nieuwe digitale methoden en bevat een vernieuwend data science vraagstuk voor een relevante sport- en beweegvraag. Het gaat hierbij om innovatief data science onderzoek dat past binnen de KIA ICT 2018-2021.

Daarnaast wordt er gestimuleerd dat de subsidieaanvraag aansluit op meerdere thema’s, en het gebruik van big data als dwarsdoorsnijdend thema te verwerken binnen de bovenstaande drie thema's.

Doelgroep

De projectgroep dient een samenwerkingsverband te zijn van wetenschap en praktijk. De hoofdaanvrager met specifieke expertise op het terrein van sport- en beweegonderzoek of data science dient een onderzoeker te zijn die verbonden is aan een kennisinstelling. De hoofdaanvrager mag slechts één aanvraag indienen.

Relevante praktijkinstellingen dienen nadrukkelijk in de projectgroep vertegenwoordigd te zijn. In de aanvraag maak je duidelijk hoe de samenwerking is georganiseerd.

Uitsluitend projectconsortia bestaande uit onderstaande drie categorieën organisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen:

  • Kennisinstellingen (minimaal 2 verschillende organisaties waaronder minimaal 1 universiteit en minimaal 1 hogeschool)
  • Sport- of zorgorganisaties (minimaal 1 organisatie)
  • Bedrijven, lokale/regionale overheden en/of andere/maatschappelijke organisaties  (minimaal 1 organisatie)

Subsidie

De subsidie bedraagt minimaal 500.000 euro en maximaal 750.000 euro.

Aanvragen

Ga naar de subsidie

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

  • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
  • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
  • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
  • Handige dossiers helpen je op weg
  • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
  • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
  • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand