Subsidie voor sociaal-culturele projecten in Amsterdam

Je kunt ook dit jaar weer van 1 tot 15 september subsidie aanvragen voor sociaal-culturele projecten die zich richten op kinderen en jongeren in Amsterdam. Hierbij ligt de nadruk op die jongeren voor wie de toegang tot sociaal culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekendheid is. Het afgelopen jaar waren er in totaal 93 projectaanvragen voor een totaalbedrag van 700.000 euro.

Financiering van sociaal culturele projecten voor jongeren in Amsterdam

Het fonds verstrekt subsidie voor de financiering van sociaal culturele projecten voor jongeren in Amsterdam, met de nadruk op die jongeren voor wie de toegang tot sociaal culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekendheid is.

Projecten die de ontmoeting en culturele uitwisseling tussen jongeren bevorderen en bijdragen aan hun ontplooiing en participatie hebben de bijzondere belangstelling.

Voor wie

De subsidie kan in principe alleen worden aangevraagd door rechtspersonen, werkgroepen en comités.
Het gaat hierbij om organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten ontplooien voor kinderen en jongeren (van 2 tot 18 jaar).

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Projecten moeten sociaal-cultureel georiënteerd zijn en zich richten op bovengenoemde groep jongeren
 • Het werkgebied moet Amsterdam zijn
 • Aanvragen worden beoordeeld op de (te verwachten) kwaliteit en resultaten
 • In principe komen alleen rechtspersonen, werkgroepen en comités in aanmerking voor ondersteuning
 • Het fonds zal zich voor maximaal drie jaar verbinden aan een project of organisatie
 • Er kunnen nadere voorwaarden gesteld worden aan ondersteuning van een organisatie of project

Subsidie

Het afgelopen jaar waren er in totaal 93 projectaanvragen voor een totaalbedrag van 700.000 euro.
De totale toekenning bedraagt 178.850 euro verdeeld over 28 projecten.

Aanvragen

Je kunt de subsidie online aanvragen.

Tip
Het fonds vraag tijdens je online aanvraag om een projectplan, begroting en een dekkingsplan mee te sturen. Je kunt deze vrij makkelijk aanmaken door via deze regeling op "Start aanvraag" te klikken, en vervolgens deze stapsgewijs aan te maken. Je kunt deze hierna downloaden en als bijlage meesturen met je aanvraag.

Andere subsidies en fondsen voor kinderen en jongeren

Uiteraard zijn er nog tal van andere subsidies en fondsen die zich richten op kinderen en jongeren.
Onderstaand alvast een overzicht.

 • Subsidie voor projecten gericht op zieke en/of gehandicapte kinderen

  Subsidie voor bijzondere projecten die rechtstreeks te maken hebben met zieke en/of gehandicapte kinderen die elders niet voor subsidie in aanmerking komen. Jaarlijks is er ca. 50.000 euro...

 • Subsidie voor organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten ontplooien voor kinderen en jongeren

  Subsidie voor organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten ontplooien voor kinderen en jongeren (van 2 tot 18 jaar) voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of...

 • Subsidie voor organisaties op het gebied van jeugdzorg en jeugdwelzijn en jeugd- en jongerenwerk in Noord-Holland

  Het verschaffen van financiële middelen aan instellingen, werkzaam op het gebied van de jeugdhulpverlening, jeugdwelzijnwerk en jeugdwerk gericht op jongeren tot 23 jaar....

 • Subsidie voor projecten van maatschappelijk nut in de stad Utrecht en omgeving

  Subsidie voor voor projecten op het gebied van de ouderen- en jongerenzorg, noodhulp en op het gebied van het renoveren en conserveren van woningen en gebouwen met een sociaal-culturele bestemming....

 • Subsidie voor kinderen en beginnende illustratoren

  Financiële ondersteuning voor projecten gericht op kinderen die het om wat voor redenen dan ook moeilijk of minder goed getroffen hebben, bevordering van de culturele en artistieke vorming van...

 • Toon meer resultaten