Subsidie voor sociaal-culturele projecten in Amsterdam

Je kunt ook dit jaar weer van 1 tot 15 september subsidie aanvragen voor sociaal-culturele projecten die zich richten op kinderen en jongeren in Amsterdam. Hierbij ligt de nadruk op die jongeren voor wie de toegang tot sociaal culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekendheid is. Het afgelopen jaar waren er in totaal 93 projectaanvragen voor een totaalbedrag van 700.000 euro.

Financiering van sociaal culturele projecten voor jongeren in Amsterdam

Het fonds verstrekt subsidie voor de financiering van sociaal culturele projecten voor jongeren in Amsterdam, met de nadruk op die jongeren voor wie de toegang tot sociaal culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekendheid is.

Projecten die de ontmoeting en culturele uitwisseling tussen jongeren bevorderen en bijdragen aan hun ontplooiing en participatie hebben de bijzondere belangstelling.

Voor wie

De subsidie kan in principe alleen worden aangevraagd door rechtspersonen, werkgroepen en comités.
Het gaat hierbij om organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten ontplooien voor kinderen en jongeren (van 2 tot 18 jaar).

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Projecten moeten sociaal-cultureel georiënteerd zijn en zich richten op bovengenoemde groep jongeren
 • Het werkgebied moet Amsterdam zijn
 • Aanvragen worden beoordeeld op de (te verwachten) kwaliteit en resultaten
 • In principe komen alleen rechtspersonen, werkgroepen en comités in aanmerking voor ondersteuning
 • Het fonds zal zich voor maximaal drie jaar verbinden aan een project of organisatie
 • Er kunnen nadere voorwaarden gesteld worden aan ondersteuning van een organisatie of project

Subsidie

Het afgelopen jaar waren er in totaal 93 projectaanvragen voor een totaalbedrag van 700.000 euro.
De totale toekenning bedraagt 178.850 euro verdeeld over 28 projecten.

Aanvragen

Je kunt de subsidie online aanvragen.

Tip
Het fonds vraag tijdens je online aanvraag om een projectplan, begroting en een dekkingsplan mee te sturen. Je kunt deze vrij makkelijk aanmaken door via deze regeling op "Start aanvraag" te klikken, en vervolgens deze stapsgewijs aan te maken. Je kunt deze hierna downloaden en als bijlage meesturen met je aanvraag.

Andere subsidies en fondsen voor kinderen en jongeren

Uiteraard zijn er nog tal van andere subsidies en fondsen die zich richten op kinderen en jongeren.
Onderstaand alvast een overzicht.

 • Internationale foundation voor maatschappelijke initiatieven

  Belangrijkste internationale filantropische tak van een internationaal voedingsmiddelenbedrijf. Onder de brede verzamelnaam "duurzame gemeenschapsinitiatieven" verstrekt het fonds subsidie voor...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg in Zwolle

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg voor jongeren tot 25 jaar. Je kunt hierbij denken aan subsidie voor speeltuinen, wijk- en buurtwerk, sport, muziek...

 • Subsidie voor kwetsbare kinderen, vooral met een verstandelijke of meervoudige handicap

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op het verbeteren van het leven van kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen, door hen toegang te geven tot zorg en onderwijs, als en wanneer...

 • Subsidie bestrijden van armoede onder kinderen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het bestrijden van armoede onder kinderen. De gesubsidieerde projecten moeten kinderen die in armoede leven in staat stellen mee te doen op het...

 • Subsidie kinderen

  Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten gericht op ondersteuning van kwetsbare kinderen in de basisschool leeftijd in de eigen woon- en leefomgeving. Belangrijk hierbij is dat het project...

 • Toon meer resultaten