Subsidie voor sociaal-culturele projecten in Amsterdam

Je kunt ook dit jaar weer van 1 tot 15 september subsidie aanvragen voor sociaal-culturele projecten die zich richten op kinderen en jongeren in Amsterdam. Hierbij ligt de nadruk op die jongeren voor wie de toegang tot sociaal culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekendheid is. Het afgelopen jaar waren er in totaal 93 projectaanvragen voor een totaalbedrag van 700.000 euro.

Financiering van sociaal culturele projecten voor jongeren in Amsterdam

Het fonds verstrekt subsidie voor de financiering van sociaal culturele projecten voor jongeren in Amsterdam, met de nadruk op die jongeren voor wie de toegang tot sociaal culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekendheid is.

Projecten die de ontmoeting en culturele uitwisseling tussen jongeren bevorderen en bijdragen aan hun ontplooiing en participatie hebben de bijzondere belangstelling.

Voor wie

De subsidie kan in principe alleen worden aangevraagd door rechtspersonen, werkgroepen en comités.
Het gaat hierbij om organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten ontplooien voor kinderen en jongeren (van 2 tot 18 jaar).

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Projecten moeten sociaal-cultureel georiënteerd zijn en zich richten op bovengenoemde groep jongeren
 • Het werkgebied moet Amsterdam zijn
 • Aanvragen worden beoordeeld op de (te verwachten) kwaliteit en resultaten
 • In principe komen alleen rechtspersonen, werkgroepen en comités in aanmerking voor ondersteuning
 • Het fonds zal zich voor maximaal drie jaar verbinden aan een project of organisatie
 • Er kunnen nadere voorwaarden gesteld worden aan ondersteuning van een organisatie of project

Subsidie

Het afgelopen jaar waren er in totaal 93 projectaanvragen voor een totaalbedrag van 700.000 euro.
De totale toekenning bedraagt 178.850 euro verdeeld over 28 projecten.

Aanvragen

Je kunt de subsidie online aanvragen.

Tip
Het fonds vraag tijdens je online aanvraag om een projectplan, begroting en een dekkingsplan mee te sturen. Je kunt deze vrij makkelijk aanmaken door via deze regeling op "Start aanvraag" te klikken, en vervolgens deze stapsgewijs aan te maken. Je kunt deze hierna downloaden en als bijlage meesturen met je aanvraag.

Andere subsidies en fondsen voor kinderen en jongeren

Uiteraard zijn er nog tal van andere subsidies en fondsen die zich richten op kinderen en jongeren.
Onderstaand alvast een overzicht.

 • Subsidie voor sociaal-culturele activiteiten voor jongeren

  Subsidie voor de organisatie van sociaal-culturele projectengericht, gericht op op jongeren in Amsterdam. Hierbij ligt de nadruk op projecten voor jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele...

 • Subsidie voor projecten gericht op de muzikale ontwikkeling van jonge kinderen

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de muziek, gericht op het stimuleren van de muzikale ontwikkeling van jonge kinderen vanaf de prenatale fase tot en met einde van de...

 • Subsidie vernieuwing zorg

  Subsidie voor vernieuwende projecten in de zorg die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg en de zelfredzaamheid voor inwoners in Noord Nederland. Bij voorkeur gaat het hierbij...

 • Subsidie voor plaatselijke maatschappelijke projecten

  Financiële ondersteuning van lokale initiatieven die bijdragen aan een betere en/of gezondere buurt. De organisatie steunt bij voorkeur activiteiten die zich richten op onderwijs, bevordering van...

 • Subsidie voor wetenschap, zorg en welzijn, cultuur en anbi instellingen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen en instellingen en projecten gericht op jeugd en ouderen. Projecten van blijvende aard genieten de...

 • Toon meer resultaten