Subsidie voor sociaal-culturele projecten in Amsterdam

Je kunt ook dit jaar weer van 1 tot 15 september subsidie aanvragen voor sociaal-culturele projecten die zich richten op kinderen en jongeren in Amsterdam. Hierbij ligt de nadruk op die jongeren voor wie de toegang tot sociaal culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekendheid is. Het afgelopen jaar waren er in totaal 93 projectaanvragen voor een totaalbedrag van 700.000 euro.

Financiering van sociaal culturele projecten voor jongeren in Amsterdam

Het fonds verstrekt subsidie voor de financiering van sociaal culturele projecten voor jongeren in Amsterdam, met de nadruk op die jongeren voor wie de toegang tot sociaal culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekendheid is.

Projecten die de ontmoeting en culturele uitwisseling tussen jongeren bevorderen en bijdragen aan hun ontplooiing en participatie hebben de bijzondere belangstelling.

Voor wie

De subsidie kan in principe alleen worden aangevraagd door rechtspersonen, werkgroepen en comités.
Het gaat hierbij om organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten ontplooien voor kinderen en jongeren (van 2 tot 18 jaar).

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Projecten moeten sociaal-cultureel georiënteerd zijn en zich richten op bovengenoemde groep jongeren
 • Het werkgebied moet Amsterdam zijn
 • Aanvragen worden beoordeeld op de (te verwachten) kwaliteit en resultaten
 • In principe komen alleen rechtspersonen, werkgroepen en comités in aanmerking voor ondersteuning
 • Het fonds zal zich voor maximaal drie jaar verbinden aan een project of organisatie
 • Er kunnen nadere voorwaarden gesteld worden aan ondersteuning van een organisatie of project

Subsidie

Het afgelopen jaar waren er in totaal 93 projectaanvragen voor een totaalbedrag van 700.000 euro.
De totale toekenning bedraagt 178.850 euro verdeeld over 28 projecten.

Aanvragen

Je kunt de subsidie online aanvragen.

Tip
Het fonds vraag tijdens je online aanvraag om een projectplan, begroting en een dekkingsplan mee te sturen. Je kunt deze vrij makkelijk aanmaken door via deze regeling op "Start aanvraag" te klikken, en vervolgens deze stapsgewijs aan te maken. Je kunt deze hierna downloaden en als bijlage meesturen met je aanvraag.

Andere subsidies en fondsen voor kinderen en jongeren

Uiteraard zijn er nog tal van andere subsidies en fondsen die zich richten op kinderen en jongeren.
Onderstaand alvast een overzicht.

 • Subsidie voor welzijnsinstellingen, gericht op kinderen/ouderen, minder bedeelden en of gehandicapten

  Het financieel ondersteunen van projecten en/of noden die betrekking hebben op kinderen/ouderen, minder bedeelden en of gehandicapten. Interessant is dat initiatieven van “bevlogen éénpitters’ ook...

 • Subsidie gericht op kwetsbare jeugd in Rotterdam

  Éénmalige financiële ondersteuning van activiteiten en/of projecten voor persoonlijke en sociale ontwikkeling van (kwetsbare) jongeren in de Regio Rotterdam. Het fonds richt zich hierbij met name...

 • Subsidie voor organisaties en projecten die het verschil maken en bijdragen aan een betere wereld

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die bijdragen aan een betere wereld, het verschil maken en impact hebben. De subsidie bedraagt maximaal 5000 euro per aanvraag. Het bestuur...

 • Subsidie voor projecten gericht op kinderen en jongeren in een sociaaleconomische achterstand

  Financiële ondersteuning van organisaties die de ontwikkeling van kinderen en jongeren in een sociaaleconomische achterstand stimuleren. Organisaties die financiering ontvangen van het fonds worden...

 • Subsidie voor kansarme kinderen en jongeren in Amsterdam en omgeving

  Financiële ondersteuning van organisaties en personen gericht op kansarme kinderen en jongeren in Amsterdam en omgeving tot een leeftijd van 25 jaar, die in hun ontwikkeling door sociale of fysieke...

 • Toon meer resultaten