Subsidie voor sociaal-culturele projecten in Amsterdam

Je kunt ook dit jaar weer van 1 tot 15 september subsidie aanvragen voor sociaal-culturele projecten die zich richten op kinderen en jongeren in Amsterdam. Hierbij ligt de nadruk op die jongeren voor wie de toegang tot sociaal culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekendheid is. Het afgelopen jaar waren er in totaal 93 projectaanvragen voor een totaalbedrag van 700.000 euro.

Financiering van sociaal culturele projecten voor jongeren in Amsterdam

Het fonds verstrekt subsidie voor de financiering van sociaal culturele projecten voor jongeren in Amsterdam, met de nadruk op die jongeren voor wie de toegang tot sociaal culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekendheid is.

Projecten die de ontmoeting en culturele uitwisseling tussen jongeren bevorderen en bijdragen aan hun ontplooiing en participatie hebben de bijzondere belangstelling.

Voor wie

De subsidie kan in principe alleen worden aangevraagd door rechtspersonen, werkgroepen en comités.
Het gaat hierbij om organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten ontplooien voor kinderen en jongeren (van 2 tot 18 jaar).

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Projecten moeten sociaal-cultureel georiënteerd zijn en zich richten op bovengenoemde groep jongeren
 • Het werkgebied moet Amsterdam zijn
 • Aanvragen worden beoordeeld op de (te verwachten) kwaliteit en resultaten
 • In principe komen alleen rechtspersonen, werkgroepen en comités in aanmerking voor ondersteuning
 • Het fonds zal zich voor maximaal drie jaar verbinden aan een project of organisatie
 • Er kunnen nadere voorwaarden gesteld worden aan ondersteuning van een organisatie of project

Subsidie

Het afgelopen jaar waren er in totaal 93 projectaanvragen voor een totaalbedrag van 700.000 euro.
De totale toekenning bedraagt 178.850 euro verdeeld over 28 projecten.

Aanvragen

Je kunt de subsidie online aanvragen.

Tip
Het fonds vraag tijdens je online aanvraag om een projectplan, begroting en een dekkingsplan mee te sturen. Je kunt deze vrij makkelijk aanmaken door via deze regeling op "Start aanvraag" te klikken, en vervolgens deze stapsgewijs aan te maken. Je kunt deze hierna downloaden en als bijlage meesturen met je aanvraag.

Andere subsidies en fondsen voor kinderen en jongeren

Uiteraard zijn er nog tal van andere subsidies en fondsen die zich richten op kinderen en jongeren.
Onderstaand alvast een overzicht.

 • Subsidie voor activiteiten voor jongeren in coronatijd en extra inzet van jongerenwerk

  Subsidie voor het organiseren van activiteiten voor jongeren en jongvolwassenen op het gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding waarbij aandacht is voor de mentale gezondheid. Daarnaast is...

 • Subsidie educatieve projecten gericht op cultuur en natuur

  Subsidie voor het ondersteunen van educatieve projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud, met een voorkeur voor projecten die zijn gericht op achtergestelde kinderen. In het verleden...

 • Subsidie voor onderzoek tegen seksueel misbruik van kinderen

  Subsidie voor non-profitorganisaties die innovatief onderzoek ontwikkelen dat zal leiden tot echte, blijvende veranderingen voor de digitale veiligheid van kinderen, waarbij prioriteit wordt...

 • Subsidie voor sociaal-culturele activiteiten voor jongeren

  Subsidie voor de organisatie van sociaal-culturele projectengericht, gericht op op jongeren in Amsterdam. Hierbij ligt de nadruk op projecten voor jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele...

 • Subsidie voor projecten gericht op het samenbrengen van verschillende generaties

  Subsidie voor organisaties projecten die zich richten op het samenbrengen van minimaal twee generaties, die voor een activiteit samen worden gebracht. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro....

 • Toon meer resultaten