Subsidie voor verbeteren competenties medewerkers bos en natuureigenaren

Voor medewerkers van bos- en natuurorganisaties is nu subsidie beschikbaar voor coachingstrajecten gericht op het verbeteren van de competenties. Je organisatie kan, afhankelijk of ze actief zijn op het gebied van natuurmonumenten of landschappen tot maximaal € 16.920 subsidie aanvragen.

Over de subsidie

De subsidie is beschikbaar voor coachingstrajecten gericht op het verbeteren van de competenties van medewerkers die vallen onder de raam-cao Bos en Natuur, of medewerkers waarvoor premies worden afdragen aan het Fonds Colland Arbeidsmarkt.

De subsidie bedraagt maximaal € 2.820,- per deelnemer per jaar, ongeacht het aantal coachingstrajecten, maar zal nooit hoger zijn dan 50% de werkelijke kosten.

Het maximale totale subsidiebedrag is als volgt ingedeeld in categorieën en gelimiteerd per organisatie:

  • Natuurmonumenten: maximaal € 16.920,-
  • Landschappen: maximaal € 16.920,-
  • Overige werkgevers: maximaal € 8.460,-

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

  • De aanvraag dient betrekking te hebben op coachingstrajecten gericht op het verbeteren van de competenties van de medewerkers
  • Het moet gaan om medewerkers die vallen onder de raam-cao Bos en Natuur, of medewerkers waarvoor premies worden afdragen aan het Fonds Colland Arbeidsmarkt

Aanvragen

Je kunt de subsidie via een aanvraagformulier aanvragen.