Subsidie voor versnelling woningbouwprojecten

Er is nu een interessante subsidie beschikbaar om nieuwe woningbouwprojecten te versnellen. Los van de subsidie is de grootste winst natuurlijk versnelde kans op uitvoering van je woningbouwproject. Deelname staat open voor alle partijen die betrokken zijn bij woningbouwprojecten, zoals gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, eigenaren, beleggers en andere betrokkenen bij woningbouwprojecten.

Iedereen kent wel een plek die wacht op woningbouw of een kant-en-klaar bouwplan dat volledig is vastgelopen. Voor die locaties is er nu de 100 dagen challenge. Werk je bij een gemeente, corporatie of ontwikkelaar, of bent je op een andere manier betrokken bij een woningbouwplan in de regio Utrecht dan kun je je project aanmelden. 

Ondersteuning versnelling woningbouwprojecten

Woningbouwprojecten binnen bestaand bebouwd gebied in de provincie Utrecht kunnen meedoen aan deze challenge. Vijf inzendingen worden vervolgens geselecteerd om in oktober te komen tot uitvoerbare projecten. 

Voor deze vijf projecten stelt de provincie per project een versnellingsteam beschikbaar ter waarde van 10.000 euro. 

Eén of meer experts gaan met de winnende projecten aan de slag om de versnelling voor elkaar te boksen en binnen 100 dagen concreet zicht op uitvoering te krijgen. Eindresultaat na 100 dagen:

  • Uitvoerbaar plan / ontwerp (economisch, maatschappelijk)
  • Draagvlak en commitment van betrokken partijen
  • Inhoudelijk kwalitatief goed plan
  • Concreet zicht op realisatie

Op de eerste platformbijeenkomst in het kader van de Actie Agenda Woningmarkt op 18 oktober 2018 laten de projecten zien hoe het hen gelukt is om in 100 dagen tot een concreet uitvoerbaar plan te komen en wat de geleerde lessen zijn. De aanwezigen kunnen hun stem uitbrengen op het plan waarin volgens hen de grootste vooruitgang is geboekt.

Wie kan zich aanmelden

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, eigenaren, beleggers en andere betrokkenen bij woningbouwprojecten kunnen zich aanmelden.

Voorwaarden

  • Er is nog geen uitgewerkt plan, maar wel een gebied dat vraagt om ontwikkeling óf  er ligt een vastgelopen planontwikkeling
  • Betrokken partijen willen woningbouw realiseren (meerdere partijen die samen versnellen)
  • Project/plan valt binnen bestaand bebouwd gebied (rode contouren)
  • Bereidheid om informatie te delen over geleerde lessen

Subsidie

Een versnellingsteam ter waarde van 10.000 euro.

Aanmelden

Er is wel haast, want je kunt je project tot 4 juni aanmelden.

Klik hier om je project aan te melden.