Subsidie voor wegwerken lerarentekort in primair en voortgezet onderwijs

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs hebben in toenemende mate te maken met een nijpend tekort aan leraren. Om het lerarentekort een halt toe te roepen kunnen instellingen in het primair en voortgezet onderwijs daarom in 2019 subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een plan van aanpak, gericht op het wegwerken van het lerarentekort. Activiteiten die gericht zijn op de totstandbrenging of versterking van samenwerking in de regio voor het wegwerken van een lerarentekort zijn eveneens subsidiabel.

Activiteiten plan van aanpak

De activiteiten in het plan van aanpak richten zich op de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening. Hieronder kan ook worden verstaan activiteiten die gericht zijn op de totstandbrenging of versterking van samenwerking in de regio voor het wegwerken van een lerarentekort.

Voor wie is de subsidie interessant

De subsidie is interessant voor zowel het primair als voortgezet onderwijs.

Subsidie

Voor 2019 is er 9 miljoen euro beschikbaar, dat als volgt wordt verdeeld over de sectoren:

 • € 4.500.000,00 voor de sector primair onderwijs
 • € 4.500.000,00 voor de sector voortgezet onderwijs

Plan van aanpak 

Het plan van aanpak bevat in ieder geval een beschrijving van:

 • De regio
 • De besturen en eventueel andere partijen die deelnemen aan de uitvoering van het plan van aanpak
 • De wijze waarop de opbrengsten worden geborgd
 • De contactpersoon die gedurende de looptijd van de subsidie fungeert als aanspreekpunt

Wanneer aanvragen

Je kunt de subsidie vanaf 15 januari 2019 tot 31 augustus 2019 aanvragen.

Ga naar de subsidie.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van onderwijs en educatie

Uiteraard zijn er veel meer subsidies en fondsen gericht op onderwijs en eductie.
Onderstaand alvast een lijstje.

 • Subsidie voor rekentijd op nationale geavanceerde computersystemen

  Subsidie waarmee onderzoekers, onderzoeksgroepen en onderzoeksinstituten toegang kunnen krijgen tot rekentijd op de de geavanceerde nationale computersystemen HPC Cloud, Lisa, Cartesius (CPU),...

 • Subsidie voor instellingen en projecten op religieus, cultureel en sociaal terrein met name op het gebied van educatie en de jeugd

  Financiële ondersteuning van instellingen en projecten op religieus, cultureel en sociaal terrein met name op het gebied van educatie en de jeugd....

 • Subsidie voor educatie en onderwijs, cultuur, sociale en/of medisch projecten of ontwikkelingshulp

  Donaties, subsidies en financiële steun t.b.v. charitatieve instellingen of personen in binnen- en buitenland. Ondersteuning is bijvoorbeeld mogelijk voor het bevorderen van educatie en onderwijs,...

 • Subsidie voor sociale projecten, talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen

  Financiële ondersteuning voor sociale projecten, talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen op het gebied van toneel, dans en muziek in de vorm van eenmalige donaties,...

 • Subsidie voor culturele instellingen samen met basisscholen (ook speciaal basisonderwijs)

  Subsidie voor culturele instellingen voor projecten op het gebied van mediakunst en/of erfgoededucatie dat inzet op vernieuwing verbetering van cultuureducatie, waarbij in samenwerking tussen...

 • Toon meer resultaten