Subsidie voor wegwerken lerarentekort in primair en voortgezet onderwijs

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs hebben in toenemende mate te maken met een nijpend tekort aan leraren. Om het lerarentekort een halt toe te roepen kunnen instellingen in het primair en voortgezet onderwijs daarom in 2019 subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een plan van aanpak, gericht op het wegwerken van het lerarentekort. Activiteiten die gericht zijn op de totstandbrenging of versterking van samenwerking in de regio voor het wegwerken van een lerarentekort zijn eveneens subsidiabel.

Activiteiten plan van aanpak

De activiteiten in het plan van aanpak richten zich op de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening. Hieronder kan ook worden verstaan activiteiten die gericht zijn op de totstandbrenging of versterking van samenwerking in de regio voor het wegwerken van een lerarentekort.

Voor wie is de subsidie interessant

De subsidie is interessant voor zowel het primair als voortgezet onderwijs.

Subsidie

Voor 2019 is er 9 miljoen euro beschikbaar, dat als volgt wordt verdeeld over de sectoren:

 • € 4.500.000,00 voor de sector primair onderwijs
 • € 4.500.000,00 voor de sector voortgezet onderwijs

Plan van aanpak 

Het plan van aanpak bevat in ieder geval een beschrijving van:

 • De regio
 • De besturen en eventueel andere partijen die deelnemen aan de uitvoering van het plan van aanpak
 • De wijze waarop de opbrengsten worden geborgd
 • De contactpersoon die gedurende de looptijd van de subsidie fungeert als aanspreekpunt

Wanneer aanvragen

Je kunt de subsidie vanaf 15 januari 2019 tot 31 augustus 2019 aanvragen.

Ga naar de subsidie.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van onderwijs en educatie

Uiteraard zijn er veel meer subsidies en fondsen gericht op onderwijs en eductie.
Onderstaand alvast een lijstje.

 • Subsidie om kwetsbare doelgroepen te laten aanhaken bij de digitale transitie

  Subsidie voor projecten gericht op de opgroeiende jeugd, maar ook voor volwassenen en kwetsbaren die moeite hebben om aan te haken of de ontwikkelingen bij te houden op het gebied van de digitale...

 • Subsidie voor vakonderwijs en microkredieten in met name ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op vakonderwijs en microkredieten, meestal in de derde wereld. Je kunt de subsidie aanvragen via een projectaanvraagformulier. Per aanvraag bedraagt...

 • Subsidie voor o.a. onderwijs, kunst, gezondheidszorg, sport en cultuur

  Groot internationaal fonds gericht op de financiële ondersteuning van o.a. gezondheidszorg, jeugd en welzijnssector, sport, kunst en cultuur, onderzoek en ontwikkeling, sport en ontwikkelingswerk....

 • Subsidie voor nationale en internationale projecten op het gebied van onderwijs, zorg, maatschappij en ontwikkelingswerk

  Subsidie voor projecten over de hele wereld. In Nederland is er subsidie beschikbaar voor projecten binnen de gezondheidzorg, het onderwijs en de samenleving. In het buitenlands richt het fonds...

 • Subsidie voor kansarme kinderen, vooral gericht op deelname aan culturele activiteiten

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten in binnen en buitenland voor kinderen die opgroeien in (kans)arme situaties om hun de kans te bieden deel te nemen aan activiteiten die hun...

 • Toon meer resultaten