Subsidie voor wegwerken lerarentekort in primair en voortgezet onderwijs

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs hebben in toenemende mate te maken met een nijpend tekort aan leraren. Om het lerarentekort een halt toe te roepen kunnen instellingen in het primair en voortgezet onderwijs daarom in 2019 subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een plan van aanpak, gericht op het wegwerken van het lerarentekort. Activiteiten die gericht zijn op de totstandbrenging of versterking van samenwerking in de regio voor het wegwerken van een lerarentekort zijn eveneens subsidiabel.

Activiteiten plan van aanpak

De activiteiten in het plan van aanpak richten zich op de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening. Hieronder kan ook worden verstaan activiteiten die gericht zijn op de totstandbrenging of versterking van samenwerking in de regio voor het wegwerken van een lerarentekort.

Voor wie is de subsidie interessant

De subsidie is interessant voor zowel het primair als voortgezet onderwijs.

Subsidie

Voor 2019 is er 9 miljoen euro beschikbaar, dat als volgt wordt verdeeld over de sectoren:

 • € 4.500.000,00 voor de sector primair onderwijs
 • € 4.500.000,00 voor de sector voortgezet onderwijs

Plan van aanpak 

Het plan van aanpak bevat in ieder geval een beschrijving van:

 • De regio
 • De besturen en eventueel andere partijen die deelnemen aan de uitvoering van het plan van aanpak
 • De wijze waarop de opbrengsten worden geborgd
 • De contactpersoon die gedurende de looptijd van de subsidie fungeert als aanspreekpunt

Wanneer aanvragen

Je kunt de subsidie vanaf 15 januari 2019 tot 31 augustus 2019 aanvragen.

Ga naar de subsidie.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van onderwijs en educatie

Uiteraard zijn er veel meer subsidies en fondsen gericht op onderwijs en eductie.
Onderstaand alvast een lijstje.

 • Subsidie voor maatschappij vernieuwende initiatieven en lenigen van menselijke nood

  Financieel ondersteunen van maatschappij vernieuwende initiatieven en projecten gericht op het lenigen van menselijke nood. Jaarlijks is er ca. € 35.000 beschikbaar....

 • Renteloze leningen voor universitaire of HBO-studenten

  Renteloze leningen voor universitaire of HBO-studenten die aan het einde of na afloop van hun studie een opleiding, een stage of een onderzoek in het buitenland willen gaan doen en daarvoor...

 • Subsidie voor onderwijs, onderzoek, geestelijke en lichamelijke gezondheid en sociale en charitatieve projecten

  Financieel ondersteunen van goede doelen, vooral op het gebied van de ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en onderwijs in binnen en buitenland. Jaarlijks wordt er tussen...

 • Subsidie voor instellingen en projecten op religieus, cultureel en sociaal terrein met name op het gebied van educatie en de jeugd

  Financiële ondersteuning van instellingen en projecten op religieus, cultureel en sociaal terrein met name op het gebied van educatie en de jeugd. Per jaar wordt er ca. 200.000 euro uitgekeerd....

 • Subsidie voor ideële en maatschappelijke instellingen en projecten

  Financiële ondersteuning van ideële en maatschappelijke instellingen en projecten. Interessant is dat het fonds een brede doelstelling heeft, waardoor veel organisaties en projecten in aanmerking...

 • Toon meer resultaten