Maatschappij en samenleving

Subsidie voor wooninitiatieven die dakloosheid tegen gaan

Voor veel mensen is een thuis heel vanzelfsprekend. Een dak boven je hoofd, voldoende geld om van te leven en het besef dat je erbij hoort. Toch zijn er in ons land meer dan 1 miljoen mensen die geen thuis hebben. Er is nu € 750.000 subsidie beschikbaar voor initiatieven die zich inzetten om dak- en thuisloosheid uit te bannen. Indienen van een aanvraag voor deze ondersteuning is mogelijk tot 10 juli 2022.

Waar is het fonds naar op zoek?

Om dak- en thuisloosheid tegen te gaan, is in de eerste plaats huisvesting nodig. Maar dit vormt ook meteen de grootste uitdaging. het verstrekkende fonds is daarom op zoek naar duurzame oplossingen om snel meer woonplekken te realiseren voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden.

De bijdrage van het fonds kan ingezet worden voor ontwikkelkosten en/of investeringskosten en werkt idealiter als aanjager om andere financiering aan te trekken.

Dien je aanvraag in

Heb jij een projectidee dat helpt meer woonplekken te realiseren? Of heb je een andere oplossing om het huidige huisvestingsprobleem aan te pakken? Het verstrekkende fonds nodigt je uit om voor 10 juli 2022 een (voor)aanvraag in te dienen voor financiële ondersteuning. Dat kan op de reguliere manier, via hun portal. Vermeld dan bij het invullen van het formulier bij de projectomschrijving 'Wooninitiatief'.

Uitgangspunt bij de beoordeling zijn de principes van Housing First: huisvesting als basisrecht en het scheiden van wonen en zorg.

Als het fonds meer aanvragen ontvangt dan dat ze met het beschikbare budget kunnen financieren, dan zal er een selectie plaatsvinden. Urgentie en de kwaliteit van de onderbouwing van het plan zullen in deze selectie doorslaggevend zijn.

Meer informatie

Meer informatie, of deze subsidie direct aanvragen.