Subsidie voor zorg- en gezondheidsbevorderende projecten

Voor zorg- en en gezondheidsbevorderende projecten in de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, én opvallend genoeg ontwikkelingslanden, zijn via dit fonds interessante subsidiemogelijkheden beschikbaar. De voorkeur gaat uit hierbij uit naar praktische initiatieven die op directe en zichtbare wijze het welzijn van patiënten of zorgafhankelijke bevorderen. Het moet gaan om tijdelijke projecten van maximaal drie jaar. 

Ondersteunde projecten

Projecten kunnen o.a. op onderstaande activiteiten gericht zijn.

 • Ouderenzorg en mantelzorgers
 • Palliatieve zorgverlening
 • Efficiënte en betaalbare zorg
 • Bestrijding van eenzaamheid
 • Preventie (voeding, bewegen en ontspanning)
 • Leefstijlprogramma voor jongeren
 • Zorgprojecten in kansarme ontwikkelingslanden

Opvallende werkgebieden

De combinatie van de werkgebieden van dit fonds is opvallend.
Naast het werkgebied van dit fonds komen ook projecten in ontwikkelingslanden in aanmerking voor financiële steun.

In de praktijk richt het fonds zich hiermee op het ondersteunen van zorg- en en gezondheidsbevorderende projecten in de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland en de provincie Utrecht én ontwikkelingslanden.

Voorwaarden

 • Je aanvraag heeft betrekking op zorg- of zorggerelateerde danwel gezondheidsbevorderende projecten
 • Praktische initiatieven die op directe en zichtbare wijze het welzijn van patiënten of zorgafhankelijken bevorderen, krijgen de voorkeur
 • Het project heeft een tijdelijk karakter (maximaal drie jaar)
 • Het project zorgt voor verbetering van de cure en care zorg of welzijn in de regio van Zorg en Zekerheid (het gebied tussen de drie grote steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht) of ondersteunt projecten in het buitenland, met name in ontwikkelingslanden
 • Na de subsidieperiode is er bij continuering een realistische financiering voor het hele project
 • Resultaten zijn specifiek en meetbaar en hebben aantoonbare meerwaarde voor de verzekerde
 • Het project kan niet worden gefinancierd uit reguliere geldstromen van Wlz, Zorgverzekeringswet, WMO of WPG, het bestuur kan in uitzonderingsgevallen hiervan afwijken
 • Het project verkeert nog in de voorbereidingsfase. Aanvragen voor projecten die al zijn gestart, worden in principe niet in behandeling genomen. Het bestuur kan in uitzonderingsgevallen hiervan afwijken
 • Het project verkeert nog in de voorbereidingsfase

Meer informatie

Ga naar de subsidieverstrekker.