Subsidies voor gezondheidszorg

Het is altijd leuk als er subsidieverstrekkers zijn met een brede doelomschrijving, zeker in de zorg. Waar de landelijke subsidieverstrekkers zich het afgelopen jaar massaal hebben gericht op innovatie, staan er toch altijd weer private fondsen op die subsidie verstrekken voor projecten in de gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord.

Over het fonds

Het fonds verstrekt subsidie voor projecten op het gebied van de gezondheidszorg. Dit in de ruimste zin van het woord. Zo kunnen bijvoorbeeld ook investeringen in hulpmiddelen, het mogelijk maken van bepaalde behandelingen bij aandoeningen of levensbedreigende ziektes, opleidingen van specialisten en het uitdragen van kennis en ervaring voor ondersteuning in aanmerking komen. 

Ook onderzoeksprojecten komen in aanmerking voor subsidie.

Voorbeelden subsidie verstrekt vanuit dit fonds

  • Onderzoeksproject op het terrein van een chronische/levensbedreigende ziekte, zoals kanker, hart- en vaatziektes, reuma en aids
  • Noodzakelijke behandeling van een ernstige aandoening
  • Financieren van activiteiten of hulpmiddelen op medisch en/of sociaal gebied binnen een instelling
  • Zorg van uw instelling voor de zwakkeren in de samenleving

Aanvragen

Bij voorkeur per e-mail, eventueel per post.

Wijze van indienen
Maximaal 1 A-4 met daarop vermeld:

  • Contactgegevens
  • Korte beschrijving van het project
  • Kostenbegroting, inclusief opgave van eventueel elders verkregen subsidie, alsmede de bankrekeninggegevens waarop een mogelijke bijdrage kan worden gestort

Meer informatie

Ga naar de subsidieverstrekker