Super interessante subsidie voor projecten die o.a. censuur in onderdrukte samenlevingen voorkomen

Ben je wat activistisch ingesteld, ben je actief op het gebied van mensenrechten, vrijheid van meningsuiting of kom je op voor onderdrukte groeperingen dan hebben we een interessant fonds voor je. Het fonds stelt op internationale schaal subsidie beschikbaar voor projecten die internetvrijheid bevorderen voor gebruikers in repressieve omgevingen. Het fonds steunt o.a. projecten waarbij gebruikers - waaronder journalisten, mensenrechtenverdedigers, activisten en gewone mensen - internetcensuur kunnen omzeilen, veilig kunnen communiceren of anderszins toegang kunnen krijgen tot geblokkeerde informatie. Daarnaast kan o.a. toegepast onderzoek gesteund worden om te kunnen nagaan hoe, waarom of waar censuur plaatsvindt, meer inzicht te krijgen in de soorten inhoud die te maken hebben met censuur en de geografische regio's waar deze censuur met name aan de orde is. De subsidiebedragen die het fonds beschikbaar stelt zijn bovendien zeer relevant. Officieel heeft het fonds een plafond van $ 300.000 per aanvraag, maar er zijn aanvragen mogelijk tot $ 900.000 per project.

Werken aan open en toegankelijke technologiegerichte projecten die mensenrechten, internetvrijheid en open samenlevingen bevorderen

Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van projecten en mensen die werken aan open en toegankelijke technologiegerichte projecten die mensenrechten, internetvrijheid en open samenlevingen bevorderen.

Hierbij haat het o.a. om het verwezenlijken van ideeën die inclusieve en veilige toegang tot wereldwijde communicatienetwerken bevorderen, censuur en bewaking tegengaan en digitale veiligheidsrisico's voor internetvrijheid verminderen, met name voor risicogebruikers, journalisten, mensenrechtenactivisten, activisten van maatschappelijke organisaties en anderen die in repressieve omgevingen leven.

Ontwikkeling van technologie

In deze categorie steunt het fonds de ontwikkeling van innovatieve internetvrijheidstechnologie, prototypes en projecten, evenals kerninfrastructuurprojecten die de gemeenschappen van internetvrijheid en mensenrechten dienen.

Toegepast onderzoek

Toegepast onderzoek dat door het fonds wordt gesteund kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het identificeren van hoe, waarom of waar censuur plaatsvindt, het bestuderen van specifieke instrumenten voor internetvrijheid en manieren om deze te verbeteren, het vergroten van kennis over welke soorten inhoud censuurders zich richten, of het beoordelen van bedreigingen voor internetvrijheid in een specifieke geografische context.

Digitale veiligheid

Het fonds wil voorzien in ontbrekende behoeften aan digitale beveiligingscapaciteit bij organisaties die zich ter plekke inzetten voor de mensenrechten, met name bij organisaties die strijden voor meer vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid. Verder wil het fonds inspanningen ondersteunen die de ontwikkelaarsgemeenschap meer inzicht geven in de uitdagingen waarmee organisaties en gebruikers in de praktijk worden geconfronteerd bij het onderhouden van digitale beveiligingsstrategieën of het gebruik van hun tools.

Evenementen

Daarnaast verstrekt het fonds financiële middelen om gemeenschappen voor internetvrijheid sterker en levendiger te maken door zich te richten op het cultiveren van diepere vertrouwensrelaties, het verbeteren van kennisdeling en samenwerking, en het ondersteunen en diversifiëren van de volgende generatie leiders.

Het fonds neemt alleen aanvragen in overweging voor evenementen met een startdatum die ten minste 90 - 120 dagen verwijderd is van de datum waarop de aanvraag is ingediend, zodat het beoordelings- en nalevingsproces kan worden voltooid. Het fonds neemt geen aanvragen in behandeling voor evenementen die al hebben plaatsgevonden.

Voor wie

De voorkeur gaat uit naar organisaties en personen die nog geen financiële ondersteuning hebben ontvangen van het fonds en die een diepgaand inzicht meebrengen in de problemen van censuur, bewaking en veiligheid waarmee gemeenschappen die in een repressieve omgeving leven, te maken hebben.

Subsidie

Het officiële subsidieplafond bedraagt $ 300.000.

Kandidaten kunnen echter een aanvraag indienen voor maximaal $900.000 en niet minder dan $10.000 voor maximaal 24 maanden.

Aanvraagproces in twee fasen

Het fonds aanvaardt aanvragen op doorlopende basis, waarbij het aanvraagproces in twee fasen verloopt.

Aanvragen worden ingediend als conceptnota's, na een positieve beoordeling nodigt het fonds de aanvrager uit een volledig voorstel in te dienen.  Je kunt via onderstaande link online een conceptnota indienen.

Meer informatie

Meer informatie en indienen conceptnota / aanvraag