Super interessante subsidiemogelijkheden voor verbeteren toegang tot gezondheidszorg voor achtergestelde gemeenschappen

Helaas is er in de wereld nog steeds veel ongelijkheid als het gaat om gezondheidszorg, waardoor achtergestelde gemeenschappen minder goed toegang hebben tot de juiste gezondheidszorg. Gelukkig is er een fonds, opgericht door een Nederlandse multinational, die werk maakt van het met financiële middelen, apparatuur en kennis ondersteunen van projecten op het gebied van het verminderen van de ongelijkheid op gezondheidsgebied en het versterken van het gezondheidsstelsel om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren. Dat het fonds hier serieus werk van maakt blijkt ook wel uit het meest recente jaarverslag. Zo ondersteunde het fonds afgelopen jaar 38 nieuwe projecten in 22 landen en is er ruim 3,5 miljoen euro aan donaties vertrekt. Wanneer je project of werk kan bijdragen aan de missie van het fonds om de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor kansarme gemeenschappen te verbeteren kun je contact opnemen met het fonds.

Verminderen ongelijkheid op gezondheidsgebied in achtergestelde gemeenschappen

Een belangrijk speerpunt van het fonds is het verminderen van de ongelijkheid op het gebied van gezondheid in achtergestelde gebieden, waarbij het fonds vooral op zoek is naar projecten op dit gebied die schaalbaar zijn en een duurzame impact hebben. 

Voorbeelden ondersteunde projecten

 • Poolse vrouwen beschermen tegen borstkanker
 • "Schone lucht voor scholen" programma in Verenigd Koninkrijk
 • Bewustwording rond vaak verwaarloosde gezondheidsproblemen zoals chronische obstructieve longziekte (COPD), slaapapneu en het belang van tandenpoetsen door het organiseren en hosten van 4 symposia in 4 verschillende districten in heel Japan
 • Geld en uitrusting voor een campagne om het bewustzijn voor prostaatkanker te vergroten
 • Versterking van de spoedeisende hulp in Turkije en Libanon in samenwerking met lokale NGO's

Versterking van gezondheidsstelsels om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren

Een ander speerpunt van het fonds is het in samenwerking met NGO's onderzoeken van zorgverleningsmodellen en -oplossingen om de toegang tot gezondheidszorg in omgevingen met weinig middelen te verbeteren.

Door een effectieve samenwerking met internationale niet-gouvernementele organisaties, sociale ondernemers en academische partijen kijkt de foundation naar innovatieve oplossingen om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren voor kansarme gemeenschappen.

Door gezondheidstechnologieën zoals telezorg, point-of-care-diagnostiek en speciale oplossingen voor omgevingen met weinig middelen te onderzoeken, wil de foundation het bewijs en de inzichten opbouwen die kunnen helpen een platform te creëren van waaruit deze oplossingen op een duurzame manier kunnen worden geschaald naar een grotere impact.

Voorbeelden ondersteunde projecten

 • Verbetering van de cardiologische zorg in Afrika
 • Het bereik van echografische diagnostiek in Kenia vergroten
 • Innovatieve aanpak ter bestrijding van longontsteking in o.a. India en Afrika
 • Ontwikkeling van een duurzaam financieel model om een revolutie teweeg te brengen in de eerstelijnszorg in Afrika
 • Hoop en genezing brengen in Afrika door middel van hoogwaardige chirurgie
 • WhatsApp gebruiken om Kenianen levensreddende informatie te geven over COVID-19

3,5 miljoen aan donaties en actief in 22 landen

Het afgelopen jaar ondersteunde het fonds 38 nieuwe projecten in 22 landen en is er ruim 3,5 miljoen euro aan donaties verstrekt.

Het fonds was o.a. actief in onderstaande landen en gebieden.

 • Afrika
 • Brazilië
 • China
 • Colombia
 • Europa
 • India
 • Japan
 • Kenia
 • Nicaragua
 • Polen
 • Turkije
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten

Meer informatie

Meer informatie, of een aanvraag aanmaken voor dit fonds.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn

 • Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten op het gebied van veiligheid, ziekte en handicap, educatie, talentontwikkeling en cultuur

  Financiële ondersteuning van maatschappelijk relevante projecten van organisaties en instanties die voor de financiering van hun activiteiten vaak niet of nauwelijks een beroep op subsidie of andere...
 • Subsidie voor kwetsbare kinderen, armoedebestrijding en natuurbehoud

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kinderen in kwetsbare posities, armoedebestrijding en natuurbehoud. Bij het thema armoedebestrijding heeft het fonds een voorkeur voor...
 • Subsidie voor bestrijden armoede in Afrika en het Midden-Oosten

  Internationaal fonds gericht op het bestrijden van de diepere oorzaken van armoede in Afrika en het Midden-Oosten. Het fonds richt zich hierbij vooral op projecten die gericht zijn op gezondheid...
 • Subsidie voor onderzoek naar het ontstaan, de preventie en de verbetering van de diagnostiek en behandeling van kanker, en infrastructurele investeringen

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op onderzoek naar het ontstaan, de preventie en de verbetering van de diagnostiek en behandeling van kanker. Naast programmatische...
 • Subsidie voor projecten voor mensen met een handicap

  Internationale subsidie voor projecten die gericht zijn op mensen met een handicap. De subsidie is klein, namelijk $ 1.000, maar daar staat tegenover dat de subsidie elke maand wordt toegekend en er...
 • Toon meer resultaten