Super: Nieuwe subsidie onder voorwaarden ook geschikt voor inrichtingskosten voor een gezamenlijke binnen- of buitenruimte van een zorginstelling

Vanuit een nieuwe subsidie kunnen o.a. zorginstellingen, maar ook maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers, welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven, etc. subsidie aanvragen voor voor projecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Interessant is dat ook inrichtingskosten voor een gezamenlijke binnen- of buitenruimte van een (zorg)instelling voor subsidie in aanmerking kunnen komen mits deze duidelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven van de betreffende doelgroep. De subsidie bedraagt maximaal 20.000 euro en kan tot 3 oktober a.s. online worden aangevraagd.

Verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid

Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Interessant is dat ook inrichtingskosten voor een gezamenlijke binnen- of buitenruimte van een zorginstelling voor subsidie in aanmerking kunnen komen mits deze duidelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven van de betreffende doelgroep

Autonomie, sociale relaties en of iemand zich fysiek en mentaal goed voelt zijn belangrijke factoren die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Daarom ondersteunt dit programma projecten die deze factoren positief beïnvloeden en waarbij de vraag en behoefte vanuit de doelgroep zelf centraal staat.

Het programma kent meerdere oproepen., de zogenaamde "calls". Dit is een oproep aan organisaties voor het indienen van subsidieaanvragen voor materialen, dagbesteding of evenementen. Voor deze call ie men op zoek naar projecten die de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid positief beïnvloeden.

Enorm diverse doelgroep

Het programma is bedoeld voor mensen die door hun langdurige beperking op het vlak van gezondheid minder kwaliteit van leven ervaren. De doelgroep is enorm divers, maar het gemeenschappelijke kenmerk is dat de afhankelijkheid en de beperking(en), ‘gewone’ dingen en geluk minder vanzelfsprekend maakt. Externe prikkels en interventies zijn noodzakelijk om de ervaren kwaliteit van leven te vergroten.

Aanvrager kunnen zorgaanbieders zijn, maar ook maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers, welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven, etc.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Het fonds subsidieert alleen projecten die in Nederland worden uitgevoerd en vanuit in Nederland gevestigde organisaties of personen worden aangevraagd
 • Alleen projecten van private rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen worden ondersteund
 • Het aangevraagde bedrag kan niet uit het eigen vermogen of uit reguliere financieringsstromen worden bekostigd
 • Aanvragen van projecten die gestart zijn vóór het besluitvormingsmoment kunnen niet worden gehonoreerd
 • Het project heeft een duidelijke "kop en staart" (begin en einde)

Subsidie

Het maximale bedrag dat per project wordt toegekend is € 500 per bereikte beneficiant en € 20.000 in totaal, indien minimaal 40 personen uit de doelgroep bereikt worden. Daarnaast wordt matching gevraagd vanuit de eigen middelen van de organisatie.

Aanvragen

Nu deze subsidie online aanvragen.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn

 • Subsidie voor welzijn, cultuur, onderwijs, dierenwelzijn en gezondheidszorg

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van cultuur, educatie, natuur en dierenwelzijn in Nederland. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro per organisatie/project, waarbij het...

 • Subsidie voor congressen, stages en proefschriften

  Subsidie voor buitenlandse stages, drukkosten van proefschriften of congresbezoek in relatie tot parkinson. Het toegekende subsidiebedrag is mede afhankelijk van de aanvraag zelf en van het totale...

 • Subsidie voor onderzoeksprojecten die bijdragen aan meer kennis over het ontstaan van de ziekte van Parkinson

  Subsidie voor onderzoeksprojecten die bijdragen aan meer kennis over het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Je onderzoekproject moet betrekking hebben op de oorzaak, remming en genezing,...

 • Subsidie voor wetenschap, zorg en welzijn, cultuur en anbi instellingen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen en instellingen en projecten gericht op jeugd en ouderen. Projecten van blijvende aard genieten de...

 • Subsidie voor nuldelijnszorg, eerstelijnszorg en basis ggz

  Subsidie voor het in de praktijk verbeteren van de psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders. Het kan hierbij gaan om een algemeen project, maar ook om een project specifiek gericht op...

 • Toon meer resultaten