Top! Subsidie voor documentaires of films over vluchtelingen

Documentaire- en filmmakers fasten your seatbelts! Wist je dat er in Nederland een interessant fonds is die subsidie verstrekt voor o.a. films en documentaires die bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor vluchtelingen in Nederland. 

Subsidie voor films en documentaires over vluchtelingen

Het fonds verstrekt financiële ondersteuning voor activiteiten en initiatieven van personen en organisaties) die bijdragen aan het draagvlak voor vluchtelingen in Nederland.
Interessant is dat het hierbij ook kan gaan om de productie van documentaires en films.

Voorbeeld subsidie film over vluchtelingen
Documentaire over Hassan, een vader die is gevlucht naar Nederland om zijn gezin te redden. Zijn 15-jarige dochter Yomna is ernstig ziek en hij heeft hen moeten achterlaten in Syrië. Het lange wachten tijdens de asielprocedure maakt hem zo wanhopig dat hij gaat twijfelen aan de juistheid van zijn beslissing. Deze film werd in filmhuizen en op de televisie vertoond
Familiefilm over vluchtelingenthematiek naar het gelijknamige kinderboek van Joke van Leeuwen.

Voorbeeld subsidie documentaire over vluchtelingen
Familiefilm over vluchtelingenthematiek naar het gelijknamige kinderboek van Joke van Leeuwen.

Voorwaarden

De beoordelingscommissie van het fonds toetst de aanvragen op criteria als haalbaarheid, bereik, co-financiering en uiteraard of het project of de activiteit het draagvlak voor vluchtelingen vergroot.

Meer informatie

Nu aanvragen.

Andere subsidies en fondsen gericht op o.a. vluchtelingen

 • Subsidie integratie asielzoekers

  Subsidie voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de integratie van asielzoekers/vergunninghouders in de gemeenschap en die gericht zijn op het verspreiden van kennis, kunde en ervaring om...

 • Subsidie mobiliteit kwetsbare groepen

  Subsidie en ondersteuning voor innovatieve projecten en initiatieven die de fysieke mobiliteit van kwetsbare groepen in de samenleving helpen te verbeteren door o.a. gebruik te maken van digitale...

 • Subsidie voor ideële en maatschappelijke instellingen en projecten

  Financiële ondersteuning van ideële en maatschappelijke instellingen en projecten. Interessant is dat het fonds een brede doelstelling heeft, waardoor veel organisaties en projecten in aanmerking...

 • Subsidie voor activiteiten op sociaal en cultureel terrein

  Financiële ondersteuning aan kerken, instellingen of groepen die op sociaal of cultureel terrein activiteiten ontplooien, gericht op de samenleving, niet beperkt tot de eigen groep, kerk of...

 • Subsidie voor instellingen en projecten op het gebied van o.a jeugdzorg, gezondheidszorg, maatschappelijk werk, ouderenzorg, vluchtelingen en opvanghuize

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van o.a. jeugdzorg, gezondheidszorg, bevorderen van de integratie, mensen met een beperking, maatschappelijk werk, ouderenzorg, vluchtelingen,...

 • Toon meer resultaten