Top! Subsidie voor documentaires of films over vluchtelingen

Documentaire- en filmmakers fasten your seatbelts! Wist je dat er in Nederland een interessant fonds is die subsidie verstrekt voor o.a. films en documentaires die bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor vluchtelingen in Nederland. 

Subsidie voor films en documentaires over vluchtelingen

Het fonds verstrekt financiële ondersteuning voor activiteiten en initiatieven van personen en organisaties) die bijdragen aan het draagvlak voor vluchtelingen in Nederland.
Interessant is dat het hierbij ook kan gaan om de productie van documentaires en films.

Voorbeeld subsidie film over vluchtelingen
Documentaire over Hassan, een vader die is gevlucht naar Nederland om zijn gezin te redden. Zijn 15-jarige dochter Yomna is ernstig ziek en hij heeft hen moeten achterlaten in Syrië. Het lange wachten tijdens de asielprocedure maakt hem zo wanhopig dat hij gaat twijfelen aan de juistheid van zijn beslissing. Deze film werd in filmhuizen en op de televisie vertoond
Familiefilm over vluchtelingenthematiek naar het gelijknamige kinderboek van Joke van Leeuwen.

Voorbeeld subsidie documentaire over vluchtelingen
Familiefilm over vluchtelingenthematiek naar het gelijknamige kinderboek van Joke van Leeuwen.

Voorwaarden

De beoordelingscommissie van het fonds toetst de aanvragen op criteria als haalbaarheid, bereik, co-financiering en uiteraard of het project of de activiteit het draagvlak voor vluchtelingen vergroot.

Meer informatie

Nu aanvragen.

Andere subsidies en fondsen gericht op o.a. vluchtelingen

 • Subsidie arbeidsparticipatie nieuwkomers

  Subsidie gericht op het duurzaam stimuleren van arbeidsparticipatie van nieuwkomers met een verblijfsvergunning, om deze toe te leiden naar een concrete baan of werkervaringplek. Het kan hierbij...

 • Subsidie draagvlak vluchtelingen

  Subsidie voor organisaties die projecten of activiteiten organiseren die bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor vluchtelingen in Nederland. ...

 • Subsidie voor o.a. maatschappelijke, wetenschappelijke en culturele instellingen

  Financieel ondersteunen van projecten en instellingen van culturele, wetenschappelijke, ideële, sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en / of andere algemeen maatschappelijke aard. Het...

 • Subsidies voor projecten in de zorgsector

  Subsidies voor projecten in de zorgsector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant, bij voorkeur met een zorgvernieuwend karakter. Het fonds wil voor (zorg...

 • Subsidie integratie asielzoekers

  Subsidie voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de integratie van asielzoekers/vergunninghouders in de gemeenschap en die gericht zijn op het verspreiden van kennis, kunde en ervaring om...

 • Toon meer resultaten