Tot 1 september subsidie aanvragen voor maatschappelijke organisaties in deel Zeeland

Dorpsraden, stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden in een specifiek deel van de provincie Zeeland kunnen twee keer per jaar een subsidieaanvraag indienen voor projecten op het gebied van welzijn, cultuur en het beschermen van natuur en milieu, waaronder duurzaamheid. Interessant detail: de bijdrage is maximaal 100% van de totale projectkosten en als aanvrager hoef je niet in een van de gebieden te wonen of gevestigd te zijn, mits het resultaat van het project maar ten goede komt aan de hiervoor benoemde doelgroep.

Subsidie voor aansprekende projecten met een maatschappelijk meerwaarde

voor aansprekende projecten met een maatschappelijk meerwaarde, waarbij het uitgangspunt is dat de overgrote meerderheid van deze omwonenden dit als zodanig ervaren. 

Alle dorpsraden, stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties en andere samenwerkingsverbanden binnen de onderstaande postcodes mogen projectvoorstellen doen voor het fonds.

Voor specifiek deel van Zeeland, maar let op...

De gelden uit het fonds worden jaarlijks primair beschikbaar gesteld voor:

  • Het dorp Bruinisse, postcodes 4310 en 4311
  • De dorpen Anna Jacobapolder en Sint Philipsland, postcode 4675
  • De dorpen Oude-Tonge en Nieuw-Tonge, postcodes 3244 en 3255

Secundair worden deze besteed in de directe omgeving van de dorpskernen

Let op
De aanvrager hoeft niet in een van de gebieden te wonen of gevestigd te zijn, mits het resultaat van het project maar ten goede komt aan de hiervoor benoemde doelgroep.

Aanvragen

Je kunst de subsidie tot uiterlijk 1 september hier aanvragen.