Tot 7 maart subsidie om gemarginaliseerde gemeenschappen te laten deelnemen aan lichamelijke activiteiten

Wanneer je de komende dagen tijd hebt en geïnteresseerd bent in het opzetten van een project om gemarginaliseerde gemeenschappen in Amsterdam, Amersfoort, Utrecht of Hilversum aan het bewegen te krijgen moet je zeker verder lezen. Je kunt maximaal € 20.000 subsidie aanvragen. Los van het substantiële bedrag is het waardevol omdat de subsidie zich richt op gemarginaliseerde gemeenschappen die normaal gesproken uitgesloten zouden kunnen worden: immigranten, daklozen, vluchtelingen, mensen met geestelijke of lichamelijke handicaps, tienermeisjes en onderbedeelde en ondervertegenwoordigde mensen. Een interessante subsidie en dankbare doelgroepen. Wel is er een maar: je moet supersnel handelen: je kunt deze subsidie namelijk tot 7 maart online aanvragen. De uitvoering van het project moet uiterlijk in september 2022 beginnen en moet over een periode van ten minste 12 maanden lopen. Aangezien het fonds duurzame projecten willen steunen, kan het project over meerdere jaren lopen.

Gemarginaliseerde gemeenschappen weer aan het bewegen krijgen

Je kunt meer dan waardevolle projecten opzetten met deze super interessante subsidie, waarvoor je overigens in dit specifieke geval snel zult moeten handelen.

De subsidie richt zich namelijk op projecten die worden uitgevoerd in Amsterdam, Amersfoort, Hilversum of Utrecht om gemarginaliseerde gemeenschappen te helpen lichamelijk actiever te worden door middel van sport, spel of lichaamsbeweging.

Lichamelijke inactiviteit heeft vandaag de dag een onevenredig grote invloed op mensen in de meest achtergestelde en ondervertegenwoordigde gemeenschappen, zoals immigranten, daklozen, vluchtelingen, mensen met geestelijke of lichamelijke handicaps, tienermeisjes en onderbedeelde en ondervertegenwoordigde mensen.

Mensen uit gemarginaliseerde milieus ondervinden nog meer problemen om aan spel en sport deel te nemen en hebben minder kansen om dat te doen.

We weten echter ook dat sport en lichaamsbeweging een positieve invloed hebben op sociale inclusie en gezondheid en ook bijdragen aan het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van mensen.
Daarom biedt het fonds financiële steun aan lokale programma's en basisorganisaties die actieve en inclusieve gemeenschappen in Nederland bevorderen.

Als je een project hebt dat sport, spel en lichamelijke activiteit biedt aan de meest kwetsbare groepen in de gemeenschappen van Amsterdam, Utrecht, Hilversum en Amersfoort  kun je een aanvraag indienen.

Gemarginaliseerde gemeenschappen

Je project moet gericht zijn op gemarginaliseerde gemeenschappen (alle leeftijden) die normaal gesproken uitgesloten zouden kunnen worden. 

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan immigranten, daklozen, vluchtelingen, mensen met geestelijke of lichamelijke handicaps, tienermeisjes en onderbedeelde en ondervertegenwoordigde mensen.

Meer fysieke activiteiten ondernemen

Je project moet deze kwetsbare groepen inspireren om meer fysieke activiteiten te ondernemen om:

  • Een sociale meerwaarde te bieden, d.w.z. een positieve invloed op sociale vaardigheden, geestelijk welzijn, leefgewoonten, enz.
  • Gemeenschapsgroepen met elkaar te verbinden
  • Onderbediende en ondervertegenwoordigde groepen erbij te betrekken
  • Bijdragen tot een beter begrip van elkaars achtergronden en een groter respect voor diversiteit
  • Een sociaal platform te creëren

Waar

De subsidie kan door organisaties uit heel Nederland worden aangevraagd.
Wel is het zo dat het project in een van de onderstaande plaatsen moet worden georganiseerd. Hierop is geen uitzondering mogelijk.

  • Amsterdam
  • Amersfoort
  • Utrecht
  • Hilversum

Richt je op continuïteit

Het is belangrijk dat je het project zo opzet dat het een duurzame opzet.
Hiermee bedoelen we dat het bij voorkeur geen eenmalige activiteit is, maar dat je project beoogt iets op gang te brengen dat duurzame effecten zal hebben en een potentieel heeft voor continuïteit.

Uitvoering project kan over meerdere jaren lopen

De uitvoering van het project moet uiterlijk in september 2022 beginnen en moet over een periode van ten minste 12 maanden lopen. Aangezien het fonds duurzame projecten willen steunen, kan het project over meerdere jaren lopen.

Subsidie

Geselecteerde projecten kunnen financiële steun ontvangen variërend van minimaal 5 000 euro tot maximaal 20 000 euro.

Aanvragen

Wanneer je deze subsidie wilt aanvragen moet je snel aan de slag: de uiterste aanvraagdatum is 7 maart a.s.
Meer informatie over deze subsidie, of direct een aanvraag indienen.