Twee interessante nieuwe cultuursubsidies

Er zijn twee nieuwe subsidies voor cultuur bijgekomen die vooral interessant zijn voor cultuurmakers die buiten de gebaande paden willen treden. Interessant is bovendien dat een van deze cultuursubsidies ook door particulieren kan worden aangevraagd.

Subsidie voor vernieuwende projecten op het gebied van cultuur- en erfgoedparticipatie

Via deze nieuwe regeling kun je subsidie aanvragen voor kleinschalige en vernieuwende projecten op het gebied van de actieve cultuur- of erfgoedparticipatie in de vrije tijd.

Deze subsidie is vooral interessant als je zelf een cultuurmaker of een culturele instelling bent, en met nieuwe inhoud en/of vormen van cultuurparticipatie aan de slag gaat.

Interessant is dat je niet per se een rechtspersoon hoeft te zijn om deze subsidie aan te vragen. Je kunt deze subsidie ook prima aanvragen als natuurlijke persoon, mits je dit doet namens een groep van minimaal drie individuele cultuurmakers.

Aanvragen
Meer informatie, of deze subsidie aanvragen

Subsidie voor gelijkwaardige samenwerkingsprojecten tussen culturele organisaties en cultuurmakers

Via deze nieuwe regeling kun je subsidie aanvragen voor een inhoudelijk, vernieuwend en voorbeeldstellend project op het vlak van de actieve cultuur- of erfgoedparticipatie in de vrije tijd.

Je kunt deze subsidie aanvragen als het project wordt ontwikkeld en uitgevoerd door (culturele) organisaties in een gelijkwaardig samenwerkingsverband met de bij het project betrokken cultuurmakers, en waarbij met of aan nieuwe inhoud en/of vormen van cultuurparticipatie gewerkt wordt.

De subsidie bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 25.000 per project, en kan worden aangevraagd door een in Nederland gevestigde culturele instelling met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk.

Aanvragen
Meer informatie, of deze subsidie aanvragen

Hierop moet je letten bij je subsidieaanvraag

Er zijn een aantal vaste punten waarop de subsidieverstrekker zal letten bij de beoordeling van je subsidieaanvraag.

We hebben de belangrijke punten waar je op op een rijtje zet:

 • Inhoudelijke kwaliteit van het project in relatie tot het doel van de regeling
 • Organisatorische kwaliteit
 • Samenwerking door de groep cultuurmakers

Deze gegevens heb je in ieder geval nodig voor je subsidieaanvraag

Om deze twee nieuwe subsidie aan te kunnen vragen heb je in ieder geval de onderstaande stukken nodig:

 • Projectplan voor de gehele looptijd van het project
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Sluitende begroting

Stapsgewijs een projectplan, begroting en een dekkingsplan maken

Mocht je allergische plekken in je nek krijgen bij de gedachte dat je een projectplan en een begroting in elkaar moet knutselen dan is het wellicht goed om te weten dat je via Fondswervingonline stapsgewijs deze documenten kunt aanmaken.
Vanuit elke regeling kun je door op "Start aanvraag" te klikken deze documenten aanmaken en downloaden. Vervolgens kun je ze als bijlage bij je aanvraag meesturen.

Andere cultuursubsidies

Naast deze twee nieuwe cultuursubsidies zijn er nog honderden andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur. 
We geven je onderstaand alvast een actueel lijstje.

 • Subsidie voor muziek, waaronder kleinschalige muziekfestivals, concerten met bijzonder repertoire, masterclasses en educatieprojecten

  Subsidie voor projecten op het gebied van muziek en voor scheppende en herscheppende musici voor opleiding en aanschaf van instrumenten.  Daarnaast is er subsidie mogelijk voor muziekprojecten die...

 • Subsidie voor organisaties en projecten die het verschil maken en bijdragen aan een betere wereld

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die bijdragen aan een betere wereld, het verschil maken en impact hebben. De subsidie bedraagt maximaal 5000 euro per aanvraag. Het bestuur...

 • Subsidie voor humanitaire projecten, welzijn, charitatieve hulpverlening en muziek- en zangverenigingen

  Financiële ondersteuning van humanitaire projecten in ontwikkelingslanden, projecten in Noord-Holland gericht op het verbeteren van het welzijn en charitatieve hulpverlening en project subsidies...

 • Subsidie voor het volgen van een opleiding om zich te bekwamen voor een beroep in de textiele werkvormen of de restauratie van antieke voorwerpen

  Financiële ondersteuning van mensen met een Nederlandse nationaliteit die zich minstens op HBO-niveau een opleiding wil volgen voor mode en restauratietechnieken....

 • Subsidie voor kleinschalige maatschappelijke en culturele projecten in de regio Groningen

  Subsidie voor kleinschalige maatschappelijke en culturele projecten in de regio Groningen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld stichtingen, instellingen, dorps-, buurt- en straatverenigingen, dorps-...

 • Toon meer resultaten