Uniek: Nog één subsidieaanvraag mogelijk voor sportevenementen in Friesland

Wanneer je subsidie wilt aanvragen voor de organisatie van een sportevenement in Friesland dan heb je nu een éénmalige kans. Omdat het subsidieplafond voor deze subsidieregeling onlangs is opgehoogd is er op dit moment nog een restantbedrag van in elk geval 5.401 euro beschikbaar. Omdat de maximaal aan te vragen subsidie 5.000 euro bedraagt kan er dus in de praktijk nog één subsidieaanvraag worden gehonoreerd. Wie het eerst komt wie het eerst maalt derhalve.

Subsidie voor internationale sportevenementen, topsportevenementen en breedtesportevenementen

Je kunt deze laatste subsidiemogelijkheid gebruiken voor het aanvragen van subsidie voor de organisatie van grootschalige sportevenementen, waarbij het kan gaan om internationale sportevenementen, topsportevenementen en breedtesportevenementen.

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen zoals een stichting, vereniging of een vennootschap.

Nog één subsidieaanvraag mogelijk

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van 5.000 euro. De subsidie kan normaalgesproken verhoogd worden tot maximaal 10.000 euro als het evenement minimaal zes dagen duurt en een een aantoonbare lokale economische impuls teweegbrengt.

Omdat er van het beschikbare subsidiebudget na ophoging nog 5.401 euro beschikbaar is kan de subsidie dus maximaal verhoogd worden naar 5.401. In de praktijk is hierdoor nog slechts één subsidieaanvraag mogelijk,

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarde voor je op een rijtje gezet.

Internationale sportevenementen

 • De activiteit vindt in de provincie Friesland plaats
 • De activiteit is voor het publiek toegankelijk
 • De activiteit betreft een erkende sport
 • Er zijn minimaal 100 deelnemers
 • Ten minste 25% van de deelnemers komt uit het buitenland
 • Bij het evenement zijn ten minste zes landen vertegenwoordigd

Topsportevenementen

 • De activiteit vindt in de provincie Friesland plaats
 • De activiteit is voor het publiek toegankelijk
 • De activiteit betreft een erkende sport
 • Er zijn ten minste 100 deelnemers
 • Ten minste 50% van de deelnemers is niet woonachtig in Friesland

Breedtesportevenementen

 • De activiteit vindt in de provincie Friesland plaats
 • De activiteit is voor het publiek toegankelijk
 • De activiteit betreft een erkende sport
 • Er zijn ten minste 1.500 deelnemers

Aanvragen

Je kunt de subsidie gedurende een nog beperkte periode hier aanvragen.

Let op
Gezien het nog aanwezige subsidiebudget is er nog slechts één subsidieaanvraag mogelijk.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand