Subsidie voor sportevenementen

Zo vlak na de olympische spelen is het wellicht aardig om erop te wijzen dat we in Nederland een interessante subsidie kennen voor het naar Nederland halen en organiseren van toonaangevende en aansprekende internationale sportevenementen. De maximale subsidie per sportevenement en en bijbehorende side-events varieert, maar is maximaal € 2.500.000,-.

Beleidskader sportevenementen

Via het Beleidskader sportevenementen wil de overheid bijdragen aan het naar Nederland halen en organiseren van toonaangevende en aansprekende internationale sportevenementen en deze ook maatschappelijk zo goed mogelijk benutten. 

Beschikbare subsidie

Subsidies zijn beschikbaar voor o.a. onderstaande soort evenementen.

  • Een aansprekend internationaal sportevenement buitencategorie, opgenomen op de topevenementenkalender
  • Een aansprekend internationaal sportevenement, opgenomen op de topevenementenkalender
  • Een aanloopevenement
  • Een overig topsportevenement

Voor wie is deze subsidie

De subsidie is bestemd voor degene die het sportevenement en het programma van side events organiseert. Dat kan zijn: een landelijke sportorganisatie, een gemeente, een provincie of een speciaal voor dat doel opgerichte rechtspersoon. In geval van een gezamenlijk georganiseerd sportevenement kan ieder voor het eigen aandeel in de organisatie een rijksbijdrage aanvragen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de aanvragen in onderlinge samenhang worden behandeld.  

Subsidiebedragen

De subsidiebedragen zijn afhankelijk van het soort sportevenement. We hebben een aantal maximum subsidies voor je op een rijtje gezet.

Internationaal sportevenement buitencategorie
Wordt per evenement nader bepaald.

Internationaal sportevenement 
Maximaal € 2.500.000,-.

Aanloopevenement
Maximaal € 500.000,-.

Overige topsportevenementen
Maximaal € 250.000,-.

Meer informatie

Beleidskader sportevenementen