Vanaf 1 januari subsidie voor internationale evenementen voor jongeren 

In 2020 kun je een interessante subsidie aanvragen voor de organisatie van een sportief of cultureel internationaal evenement, gericht op Nederlandse, Duitse en Belgische jongeren. Er is subsidie beschikbaar voor een beperkt aantal grotere evenementen en een groot aantal kleine evenementen. In totaal is er 150.000 euro beschikbaar, verdeeld over de twee aanvraagperioden in 2020. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier.

Grensoverschrijdende evenementen voor jongeren 

De subsidie richt zich op het financieel ondersteunen van grensoverschrijdende evenementen voor jongeren, om zo de uitwisseling van jongeren in de grensregio’s te stimuleren. Onbekendheid met elkaars taal en cultuur belemmert dat jongeren in die regio’s over de grens heen op zoek gaan naar een opleiding of werkplek. Evenementen waar Nederlandse jongeren in contact komen met Duitse of Belgische jongeren kunnen bijdragen aan de overbrugging van bestaande taalbarrières en cultuurverschillen.

Het beschikbaar gestelde subsidiebedrag is bestemd voor het subsidiëren van een beperkt aantal grotere evenementen en een groot aantal kleine evenementen. Evenementen kunnen worden gesubsidieerd indien de deelname van en interactie tussen Nederlandse en Duitse of Belgische jongeren centraal staat en aandacht wordt gevraagd voor de verschillen in taal en cultuur.

Let op
internationale projecten buiten Europa kunnen door de wettelijke vastgestelde kaders niet in behandeling worden genomen.

Aanvraagperioden

Je kunt de subsidie al direct vanaf 1 januari tot en met 31 januari a.s. aanvragen.
Een tweede kans krijg je in de periode 1 tot en met 31 juli a.s., want ook dan kun je deze subsidie aanvragen.

150.000 euro subsidie beschikbaar

Voor de twee aanvraagperioden in 2020 is er in totaal 150.000 euro beschikbaar.
Met dit bedrag kunnen een beperkt aantal grotere evenementen en een groot aantal kleine evenementen worden gesubsidieerd.

Aanvragen

Er is een standaard aanvraagformulier beschikbaar, dat je per e-mail kunt opvragen bij de subsidieverstrekker.

Meer informatie over deze subsidie, of een subsidieaanvraag aanmaken.

Meer subsidies voor evenementen

Natuurlijk zijn er meer subsidies voor evenementen beschikbaar. Onderstaand een beknopt overzicht.

 • Subsidie leefbaarheid dorpen, wijken en straten

  Subsidie voor projecten die de leefbaarheid van een dorp, wijk of straat verbeteren. Aanvragen kunnen worden gedaan door inwoners (particulieren), stichtingen en verenigingen. De maximale bijdrage...

 • Subsidie voor festivals architectuur, vormgeving en digitale cultuur

  Subsidie voor Nederlandse festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Het is mogelijk een...

 • Subsidie voor internationale evenementen op het gebied van sport en cultuur

  Subsidie voor kosteloze sportevenementen op het gebied van sport en cultuur voor Nederlandse, Duitse en Belgische jongeren. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, maar ten...

 • Subsidie voor verbeteren leefbaarheid achterhoek

  Subsidie voor vernieuwende initiatieven tot verbetering van de leefbaarheid van de Achterhoek, gericht op het verbeteren en versterken van sociale en maatschappelijke verhoudingen in de Achterhoek....

 • Subsidie voor recreatieve, toeristische, culturele, educatieve of sportieve organisaties of projecten

  Financieel ondersteunen van organisaties of projecten die actief zijn op het gebied van recreatieve, toeristische, culturele, educatieve of sportieve aard, of een combinatie hiervan, en een...

 • Toon meer resultaten