Maatschappij en samenleving

Vanaf 1 december weer subsidie aanvragen bij fonds voor kwetsbare mensen

In verband met budgettaire redenen en het grote aantal aanvragen heeft het verstrekkende fonds tot een aanvragenstop moeten besluiten. Inmiddels is duidelijk dat je vanaf 1 december 2018 weer projectaanvragen kunt indienen voor projecten die beginnen op of na 1 januari 2019. Je kunt je subsidieaanvraag vanaf deze datum online indienen. Uiteraard kun je wel alvast beginnen met de voorbereiding van je subsidieaanvraag.

Over het fonds

Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van personen en gezinnen die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben en het verstrekken van bijdragen aan instellingen welke het verlenen van hulp aan dergelijke personen en gezinnen ten doel hebben of mede ten doel hebben.

Doelgroep

Minder vermogenden en organisaties in de volgende categorieën:

 • Ouderen
 • Gehandicapten en chronisch zieken
 • Psychiatrische patiënten
 • Jngeren tot 23 jaar
 • Alleenstaande ouders
 • Vluchtelingen (met verblijfsvergunning of kans daarop)
 • Allochtonen
 • Dak- en thuislozen
 • Werklozen
 • (Ex)gedetineerden
 • Verslaafden
 • Vrijwilligersorganisaties die deze doelgroepen ondersteunen.

Ondersteuningsdoelen

 • Armoedebestrijding
 • Emancipatie
 • (Beroeps)opleiding
 • (Re)integratie
 • Buitenschoolse activiteiten
 • Hulpmiddelen c.q. aangepaste vervoer(smiddelen)
 • Etc.

De nadruk wordt gelegd op het bevorderen van zelfredzaamheid in plaats van het verlenen van langdurige ondersteuning.

Werkgebieden

 • Het gebied Rijnmond en Drechtsteden, via particuliere hulp, samenwerkingsverbanden en projecten. De doelstelling is om particuliere hulp zo veel mogelijk via samenwerkingsverbanden te kanaliseren en niet rechtstreeks te verlenen.
 • Particuliere hulp in gebieden elders in den lande, uitsluitend indien daar geen noodfondsen actief zijn.
 • Verlenen van ondersteuning aan landelijke instellingen voor chronisch zieken en gehandicapten.
 • Verlenen van ondersteuning bij het opstarten en de eerste aanloop van Gemeentelijke en/of Provinciale Noodfondsen in den lande voor de eerste drie jaar, waarbij langduriger ondersteuning niet wordt uitgesloten

Voorwaarden

Het fonds maak verschil in particulieren en maatschappelijke instellingen. De criteria per doelgroep zijn te vinden op de 'aanvraagpagina' op de website van het fonds (zie links).

Aanvragen

Aanvragen zijn weer mogelijk vanaf 1 december a.s., via het online aanvraagformulier op de website van de subsidieverstrekker.

Meer informatie

Ga naar de subsidie

Andere maatschappelijke subsidies en fondsen

Natuurlijk zijn er veel meer subsidies en fondsen voor maatschappelijke organisaties en projecten. Onderstaand helpen we je alvast op weg.

Gerelateerde fondsen en subsidies