Kunst, cultuur en media

Verbinding over grenzen heen: nieuwe subsidiekans voor culturele samenwerking tussen Suriname en Nederland

Suriname

Vandaag, 8 januari 2024, opent een unieke kans voor culturele organisaties in Suriname en Nederland. De nieuwe subsidieregeling voor culturele samenwerkingsprojecten stimuleert co-creatie en kennisuitwisseling in de wereld van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Dit is niet alleen een kans om financiële steun te krijgen, maar ook om de diepe historische banden tussen Suriname en Nederland te erkennen en te versterken. Deze regeling is meer dan een financiële stimulans; het is een brug die twee rijke en diverse culturen verbindt. Door samen te werken aan culturele projecten, krijgen Surinaamse en Nederlandse organisaties de kans om niet alleen hun eigen horizon te verbreden, maar ook om een nieuwe, gedeelde culturele uitdrukking te creëren die beide gemeenschappen weerspiegelt.

Inhoud van de regeling

De regeling biedt financiële steun voor internationale samenwerkingsprojecten, gericht op co-creatie of kennisuitwisseling in cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Zowel Surinaamse als Nederlandse culturele organisaties kunnen een subsidie aanvragen tot €25.000.

Deze subsidie kan besteed worden aan diverse kosten, waaronder reis- en verblijfskosten, loonkosten en materiaalkosten. Het doel is een wederzijdse verrijking en uitwisseling van culturele kennis en ervaringen.

Historische en maatschappelijke context

Deze subsidie is van bijzondere betekenis, gezien de gedeelde geschiedenis van Suriname en Nederland.

Door de eeuwen heen hebben de twee landen culturele, linguïstische en historische banden opgebouwd. Dit initiatief biedt een platform voor het erkennen van deze gedeelde geschiedenis en het vormgeven van een gezamenlijke toekomst. Het bevordert begrip en uitwisseling tussen twee culturen die zowel verenigd als gescheiden zijn door hun verleden.

Voorbeelden van potentiële projecten

  • Een theaterproductie waarin traditionele Surinaamse verhalen gecombineerd worden met moderne Nederlandse theaterpraktijken.
  • Een educatief programma voor scholen in beide landen om leerlingen kennis te laten maken met elkaars cultuur door middel van kunst en muziek.
  • Een gezamenlijke kunstexpositie die de diversiteit van de Surinaams-Nederlandse identiteit belicht.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld op inhoudelijke en organisatorische kwaliteit, en de wederkerigheid van de samenwerking. Dit betekent dat projecten een duidelijke, logische opzet moeten hebben en dat beide partijen gelijkwaardig bijdragen aan het project.

De bredere impact

Deze regeling is meer dan een financiële stimulans; het is een brug die twee rijke en diverse culturen verbindt. Door samen te werken aan culturele projecten, krijgen Surinaamse en Nederlandse organisaties de kans om niet alleen hun eigen horizon te verbreden, maar ook om een nieuwe, gedeelde culturele uitdrukking te creëren die beide gemeenschappen weerspiegelt.

Aanvraagproces

Surinaamse culturele organisaties kunnen hun interesse kenbaar maken via e-mail, waarna het aanvraagproces start. Nederlandse organisaties vragen een account en kunnen de subsidie online aanvragen.

De indienperiode loopt van 8 januari tot 5 juli 2024.

Wil je meer informatie over deze regeling, of deze aanvragen? Bezoek dan onze regelingenpagina.