Vóór 15 mei subsidie aanvragen voor actieve deelname aan culturele activiteiten

Je kunst nog tot 15 mei subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van actieve deelname aan amateurkunst in de provincie Groningen, of presentaties over Groninger erfgoed. Voor dit jaar is er nog 226.000 euro beschikbaar. Let er op dat je subsidieaanvraag dertien weken voor aanvang van de activiteit binnen is.

Actieve deelname aan culturele activiteiten

De subsidie richt zich op activiteiten op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed, waarbij de activiteiten minimaal gericht moeten zijn op actieve deelname aan culturele activiteiten.

Je project moet zich richten op het terrein van amateurkunst en erfgoed, of meer specifiek:

 • Stimuleren van participatie: actieve deelname aan culturele activiteiten
 • Stimuleren van presentatie erfgoed van de provincie Groningen
 • Stimuleren van publieksbereik
 • Bevorderen van innovatie: nieuwe bovenlokale initiatieven of doorontwikkeling ervan
 • Bevorderen van (inter)nationale en regionale samenwerking: met concreet resultaat ten behoeve van Groningen en haar inwoners
 • Kennisvermeerdering/kennisdeling/bewustwording

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 60.000.

Aanvragen

Nu deze subsidie aanvragen.

Tip
Let er op dat je subsidieaanvraag minimaal 15.000 euro bedraagt, anders zal je aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Andere subsidies op het gebied van erfgoed

Onderstaand een overzicht subsidies en fondsen die zich mede richten op het ondersteunen van projecten op het gebied van erfgoed.

 • Subsidie voor o.a. onderwijs, kunst, gezondheidszorg, sport en cultuur

  Groot internationaal fonds gericht op de financiële ondersteuning van o.a. gezondheidszorg, jeugd en welzijnssector, sport, kunst en cultuur, onderzoek en ontwikkeling, sport en ontwikkelingswerk....

 • Subsidie voor energie, voeding, kerk en cultureel erfgoed in Nederland en in ontwikkelingslanden

  Het financieel steunen van instellingen en personen op het gebied van verwarming en voedsel en het behoud van kerkelijk of cultureel erfgoed. Projecten kunnen betrekking hebben op Nederland, maar...

 • Subsidie digitalisering culturele instellingen

  Subsidie voor culturele instellingen voor de ontwikkeling en bouw van een digitale toepassing gericht op publieksbereik. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor de aanschaf van software die...

 • Subsidie voor cultureel erfgoed en de gezondheid van mens en dier

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultureel erfgoed en hulpverlening op het gebied van de gezondheid van mens en dier. Per jaar is er ca. 50.000 euro subsidie beschikbaar....

 • Subsidie voor cultuur en cultuurhistorische projecten

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op algemeen en maatschappelijk gebied. De steun lijkt zich met name te richten op cultuur en cultuurhistorische projecten. Per jaar is er ca....

 • Toon meer resultaten