Nieuws

Informatie over nieuwe financiële regelingen die voor je organisatie of project beschikbaar zijn. Maar we wijzen je ook op nieuwe kansen en een naderende aanvraagperiode.

 

 1. Afwikkeling vergoeding schade na ramp eenvoudiger

  27 juni 2003

  Vergoeding van schade die voor veel mensen is ontstaan door calamiteiten en rampen met één of enkele veroorzakers kan binnenkort eenvoudiger worden afgewikkeld. Dat blijkt uit het wetsvoorstel...

 2. Fiscale regelingen

  Vraagtekens bij effectiviteit armoedebeleid

  27 juni 2003

  Het is onduidelijk of het pakket aan uiteenlopende maatregelen waarmee het kabinet de armoede wilde bestrijden heeft gewerkt. Het gaat om algemene maatregelen zoals de Zalmsnip en de kinderbijslag...

 3. Subsidies, Fondsen

  VSB Fonds wil professionaliseringstraject voor culturele instellingen financieren

  27 juni 2003

  Nederlandse kunstinstellingen kunnen bij het VSB Fonds tot 1 april 2003 een aanvraag indienen voor de financiering van een professionaliseringstraject voor de eigen organisatie. Het VSB Fonds stelt...

 4. Subsidies

  VWS, sociale partners en gemeenten sluiten convenant ID-banen

  27 juni 2003

  Vandaag is het Convenant Gesubsidieerde Arbeid Zorgsector ondertekend. Dit convenant vloeit voort uit het Najaarsakkoord van de sociale partners en het kabinet. Daarin is afgesproken om een deel...

 5. Subsidies, Fondsen

  Utrecht - Provinciaal energiefonds voor gemeentelijke energieprojecten

  27 juni 2003

  Gedeputeerde staten hebben besloten om tot en met 2006 jaarlijks euro 650.000 te bestemmen voor een provinciaal Energiefonds. Dit fonds is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren...

 6. Fiscale regelingen

  25 miljoen subsidie om bijstandsfraude te voorkomen

  27 juni 2003

  Rutte stelt 25 miljoen euro subsidie beschikbaar voor gemeenten die bovenop het bestaande beleid extra maatregelen nemen om fraude met bijstandsuitkeringen te voorkomen. Hiervoor wordt een dezer...

 7. Subsidies

  Subsidie energiebesparende innovaties in de gebouwde te onderzoeken, te ontwikkelen of te demonstreren

  27 juni 2003

  De nieuwe subsidieregeling "Innovaties energiebesparing woningen en gebouwen" is op zoek naar koplopers. Er is euro 648.000 beschikbaar om de energiebesparende innovaties in de gebouwde te...

 8. Subsidies

  Deel banen in de sociale werkvoorziening behouden

  27 juni 2003

  Het aantal banen in de sociale werkvoorziening dat zou worden geschrapt, is teruggebracht naar 775. Aanvankelijk zouden 1500 nog niet ingevulde banen worden geschrapt, maar naar aanleiding van een...

 9. Subsidies

  EZ investeringsfaciliteit van NIB Capital Bank naar FMO

  27 juni 2003

  Per 1 april neemt de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) de Investeringsfaciliteit Opkomende Markten (IFOM) over van NIB Capital Bank. Nederlandse MKB-bedrijven...

 10. Subsidies

  52 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek bescherming bossen

  27 juni 2003

  Er komt nieuwe Europese wetgeving om de Europese bossen beter te beschermen. Voor de komende zes jaar komt 52 miljoen euro beschikbaar. Voor de komende zes jaar komt 52 miljoen euro beschikbaar om...

Pagina's