Nieuws

Informatie over nieuwe financiële regelingen die voor je organisatie of project beschikbaar zijn. Maar we wijzen je ook op nieuwe kansen en een naderende aanvraagperiode.

 

 1. CliniClowns ontvangt donatie van het Jenna Fonds

  10 maart 2005

  Vanwege het aantal teruglopende aanmeldingen heeft het Jenna Fonds besloten zichzelf op te heffen. Het geld dat nog in kas zit wordt ingezet voor een ander goed doel. Gekozen is voor Stichting...

 2. Financieringen en kredieten

  Prinses Máxima bij symposium over microkrediet te Den Haag

  10 maart 2005

  Maxima is donderdag 10 maart in De Nieuwe Kerk te Den Haag aanwezig bij een symposium over microkrediet. Het symposium wordt georganiseerd door de Interkerkelijke organisatie voor...

 3. Subsidies

  Eerste verdeelronde subsidies kunst en cultuur

  9 maart 2005

  De stadsdeelraad Zeeburg (Amsterdam) reserveert jaarlijks een subsidiebudget voor de waarderingssubsidies kunst en cultuur en streeft naar een kwalitatief en innovatief hoogstaand aanbod op het...

 4. Subsidies

  Subsidieregeling Bans Klimaatconvenant aangepast

  30 juli 2003

  De subsidieregeling van het BANS klimaatconvenant wordt aangepast. Dit naar aanleiding van een onderzoek naar het gebruik van de regeling door gemeenten. De keuzevrijheid in de regeling is vergroot...

 5. Subsidies

  Programma Duurzame Ketens en Energiebesparing van start

  29 juli 2003

  Op 11 juni is het programma Duurzame Ketens en Energiebesparing (DKE) van start gegaan. Het programma bevordert ketensamenwerking op het gebied van energiebesparing in de agrarische en...

 6. Subsidies

  Subsidie beschikbaar voor jeugdbeleid in Zuid Holland

  28 juli 2003

  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) stellen ruim 63 miljoen euro beschikbaar voor jeugdbeleid in Zuid-Holland. Dit staat in `Ruimte voor jongeren', het ontwerp provinciaal beleidskader jeugd...

 7. Subsidies

  Subsidie beschikbaar voor de Nederlandse Antillen

  28 juli 2003

  Voor stimulering van proef- en demonstratieprojecten op de Nederlandse Antillen is € 2,5 miljoen beschikbaar. Alle bedrijven die goede samenwerkingsmogelijkheden zien met partijen op de Nederlandse...

 8. Subsidies

  Nieuwe oproep voor voorstellen voor het Europese subsidie milieuprogramma

  28 juli 2003

  Van 21 mei tot 31 oktober kunt u demonstratieprojecten op milieu-gebied indienen bij de EU. Het betreft de laatste oproep. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er een volgende fase van het...

 9. Subsidies

  Rijkskorting op restauratiebudgetten desastreus projecten in de knel

  28 juli 2003

  Bij de vaststelling van het Ontwerp Provinciaal Restauratie Uitvoerings-programma spreken Gedeputeerde Staten van Limburg hun bezorgdheid uit over de rijkskorting op de budgetten voor restauraties...

 10. Subsidies

  Subsidie voor meer bewegen en sport

  28 juli 2003

  Brunssum wil bewegen en sporten in de eigen gemeente stimuleren. Daarbij gaat het in het bijzonder om de doelgroepen jongeren, ouderen en gehandicapten. Samen met de gemeenten Onderbanken en...

Pagina's