EZ investeringsfaciliteit van NIB Capital Bank naar FMO

Per 1 april neemt de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) de Investeringsfaciliteit Opkomende Markten (IFOM) over van NIB Capital Bank. Nederlandse MKB-bedrijven met investeringsplannen in opkomende markten kunnen vanaf dat moment met hun financieringsbehoeften bij FMO terecht.

IFOM

IFOM is de kern van het investeringsinstrumentarium van het Ministerie van Economische Zaken en wordt toegepast in het kader van ondernemen tegen armoede. Via IFOM worden achtergestelde leningen aan dochterondernemingen en joint-ventures van Nederlandse MKB-bedrijven in opkomende markten verstrekt. 
Een IFOM-lening bedraagt maximaal 2,3 miljoen. De lening stelt het bedrijf in staat om zijn activiteiten (verder) te ontwikkelen en daarbij zonodig aanvullend krediet van lokale of Nederlandse banken te verkrijgen. 

Doel

Doel van de faciliteit is het stimuleren van investeringen door Nederlandse MKB-ondernemingen in opkomende economieën. Het gaat om landen die een overgang doormaken naar een markteconomie of die anderszins in hun economische ontwikkeling (nog) achterliggen bij West-Europa.

Landen

Landen die in aanmerkingen komen voor IFOM-financiering zijn onder andere alle landen van Midden- en Oost Europa, China, Indonesië, Thailand, India, Egypte, Zuid-Afrika, Brazilië en Mexico.

FMO

Op dit moment bedragen FMO's leningen over het algemeen minimaal EUR 5 miljoen. Daarnaast verstrekt FMO subsidies voor scholing en managementtraining via de Technische Assistentie Opkomende Markten-regeling (TAOM).

In de toekomst zullen IFOM en TAOM nog meer op elkaar worden afgestemd en zal via IFOM meer maatwerkfinanciering kunnen worden geleverd. Met de overname van IFOM door FMO wordt een belangrijke stap gezet in de stroomlijning van het buitenlandinstrumentarium. Nagenoeg alle financieringsinstrumenten zijn dan ondergebracht bij FMO. 

Meer informatie

Regelingen internationaal ondernemen