Nieuws

Informatie over nieuwe financiële regelingen die voor je organisatie of project beschikbaar zijn. Maar we wijzen je ook op nieuwe kansen en een naderende aanvraagperiode.

 

 1. Subsidies

  3,5 miljoen euro extra voor terugdringen wachtlijsten Jeugdzorg Brabant

  21 juni 2003

  Door intensieve wachtlijsthulp en intensivering van de thuiszorg worden de wachtlijsten in de jeugdzorg aangepakt. Gedeputeerde Staten zetten hiervoor 3,2 miljoen euro aan extra middelen in. Over...

 2. Subsidies

  Financiele steun voor De Nieuwe Omroep

  21 juni 2003

  Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft besloten een uitkering van euro 105.185,- beschikbaar te stellen aan De Nieuwe Omroep voor de website Moveyourass.tv. Moveyourass.tv is een gezamenlijk...

 3. Subsidies

  Oproepen tot subsidievoorstellen LIFE-Milieu

  17 juni 2003

  De Europese Commissie heeft op 21 mei de oproep tot voorstellen gepubliceerd van het LIFE-Milieu programma voor demonstratieprojecten op milieugebied (LIFE III). Het betreft de laatste oproep van...

 4. Prijzen

  Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap

  14 mei 2003

  De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Het thema van De...

 5. Subsidies, Financieringen en kredieten

  Nieuwe provisietariefstructuur voor exportkredietverzekeringen

  13 mei 2003

  Per 1 mei 2003 voert de minister van Financiën samen met de staatssecretaris van EZ een nieuwe provisietariefstructuur voor de exportkredietverzekeringsfaciliteit van de Staat in. De belangrijkste...

 6. Subsidies, Fiscale regelingen

  Problemen huursubsidie grotendeels opgelost

  13 mei 2003

  Demissionair minister Kamp (VROM) heeft de problemen met de huursubsidie onder controle. De grote hoeveelheid aanvragen die in de zomer binnenkwam is inmiddels verwerkt. Alleen mensen die niet...

 7. Subsidies

  Regeling voor vrijwillige terugkeer Afghaanse asielzoekers

  13 mei 2003

  Afghanen die vσσr 16 september 2002 in Nederland asiel hebben aangevraagd kunnen in aanmerking komen voor een reintegratiepremie....

 8. Subsidies

  Rijk, Provincies en VNG: Reconstructiebudget aanzienlijk vergroten

  13 mei 2003

  Uitvoering van de Reconstructiewet Concentratiegebieden is van cruciaal belang voor de toekomst van de agrarische sector, voor de realisatie van het natuur-, water- en milieubeleid, en voor de...

 9. Subsidies

  Overheid verstrekt voor Euro 22 miljard aan subsidie in 2003

  13 mei 2003

  Het Rijk keert in 2003 circa Euro 22 miljard aan subsidies uit. Dit blijkt uit het rapport "Zicht op subsidies". dat verstuurd is aan de Tweede Kamer. Verder is uit het rapport op te maken dat de...

 10. Prijzen

  Stimuleringsprijs maatschappelijk verantwoord ondernemen

  13 mei 2003

  Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Nederlandse Voedingsmiddelen Industrie VAI reiken in 2003 voor het eerst een prijs uit om maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) te...

Pagina's