Nieuws

Informatie over nieuwe financiële regelingen die voor je organisatie of project beschikbaar zijn. Maar we wijzen je ook op nieuwe kansen en een naderende aanvraagperiode.

 

 1. Prijzen

  Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap

  14 mei 2003

  De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Het thema van De

 2. Subsidies

  Slachtoffers wateroverlast Limburg krijgen vergoeding

  13 mei 2003

  De WTS is van toepassing in dat deel van de Maas in de provincie Limburg waar geen waterkeringen aanwezig zijn en op de getroffen objecten in de gemeente Venlo waar een demontabele damwand onder de

 3. Subsidies

  Waterschade Limburg deels vergoed

  13 mei 2003

  Particulieren en bedrijven in Limburg die schade hebben geleden als gevolg van de wateroverlast, kunnen een tegemoetkoming krijgen. Staatssecretaris Hessing (BZK) heeft hiertoe besloten. De

 4. Subsidies,
  Fiscale regelingen

  Problemen huursubsidie grotendeels opgelost

  13 mei 2003

  Demissionair minister Kamp (VROM) heeft de problemen met de huursubsidie onder controle. De grote hoeveelheid aanvragen die in de zomer binnenkwam is inmiddels verwerkt. Alleen mensen die niet hebben

 5. Subsidies,
  Financieringen en kredieten

  Nieuwe provisietariefstructuur voor exportkredietverzekeringen

  13 mei 2003

  Per 1 mei 2003 voert de minister van Financiën samen met de staatssecretaris van EZ een nieuwe provisietariefstructuur voor de exportkredietverzekeringsfaciliteit van de Staat in. De belangrijkste

 6. Subsidies

  Regeling voor vrijwillige terugkeer Afghaanse asielzoekers

  13 mei 2003

  Afghanen die vσσr 16 september 2002 in Nederland asiel hebben aangevraagd kunnen in aanmerking komen voor een reintegratiepremie. Staatssecretaris voor Ontwikkkelingssamenwerking Agnes van Ardenne

 7. Subsidies

  Rijk, Provincies en VNG: Reconstructiebudget aanzienlijk vergroten

  13 mei 2003

  Uitvoering van de Reconstructiewet Concentratiegebieden is van cruciaal belang voor de toekomst van de agrarische sector, voor de realisatie van het natuur-, water- en milieubeleid, en voor de

 8. Subsidies

  Overheid verstrekt voor Euro 22 miljard aan subsidie in 2003

  13 mei 2003

  Het Rijk keert in 2003 circa Euro 22 miljard aan subsidies uit. Dit blijkt uit het rapport "Zicht op subsidies". dat verstuurd is aan de Tweede Kamer. Verder is uit het rapport op te maken dat de tien

 9. Prijzen

  Stimuleringsprijs maatschappelijk verantwoord ondernemen

  13 mei 2003

  Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Nederlandse Voedingsmiddelen Industrie VAI reiken in 2003 voor het eerst een prijs uit om maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) te

 10. Subsidies

  Subsidie - Totaaloverzicht subsidies en subsidieregelingen voor uw bedrijf, stichting, vereniging of overheidsinstelling

  2 januari 2003

  Is je bedrijf, organisatie of overheidsinstelling op zoek naar subsidie en wil je een overzicht van de Nederlandse subsidies waar je gebruik van kunt maken? Fondswervingonline geeft je een uitgebreide