Nieuws

Informatie over nieuwe financiële regelingen die voor je organisatie of project beschikbaar zijn. Maar we wijzen je ook op nieuwe kansen en een naderende aanvraagperiode.

 

 1. Subsidies, Fondsen

  Brede subsidiemogelijkheden voor betere positie van vrouwen, kinderen en jongeren

  8 oktober 2020

  Wist je dat er tal van maatschappelijke gerichte subsidieverstrekkers en fondsen zijn die veel verschillende activiteiten ondersteunen? Zo ook dit fonds, dat vanuit een doelstelling gericht op het...

 2. Subsidies, Fondsen

  Nieuwe subsidie voor muziek gerelateerde activiteiten in zorginstellingen

  29 september 2020

  Een waardevolle nieuwe subsidiemogelijkheid voor (thuis-)zorginstellingen en andere rechtspersonen die actief zijn op het terrein van zorg, welzijn en/of maatschappelijke participatie. Je kunt...

 3. Subsidies, Fondsen

  Internationale subsidie voor journalistieke verhalen over de coronaviruspandemie

  21 september 2020

  De gevolgen van de coronaviruspandemie zijn aanzienlijk. Zo zijn er grote verschillen tussen degenen die door de economische gevolgen worden getroffen. Maar er zijn ook uitdagingen in de manier...

 4. Sponsoring

  Sponsoring evenementen: extra budget beschikbaar

  11 september 2020

  Om culturele en sportieve evenementen die het regionale belang overstijgen een steuntje in de rug te geven worden tot 1 juni 2021 de uitgangspunten om voor sponsoring in aanmerking te komen...

 5. Subsidie gemeenten voor ondersteuning cultuursector

  10 september 2020

  Gemeenten kunnen vanaf 2 november subsidie aanvragen voor de ondersteuning van vitale culturele instellingen in Zuid-Holland die schade hebben ondervonden als gevolg van de uitbraak van COVID-19 of...

 6. Subsidies

  Subsidie voor nemen corona maatregelen door maatschappelijke organisaties in Friesland

  8 september 2020

  Maatschappelijke organisaties in Friesland kunnen vanaf vandaag gedurende een maand subsidie aanvragen die in verband met het corona virus noodzakelijk zijn bij het organiseren van activiteiten....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op vrouwen in 2020 ook aan te vragen door natuurlijke personen

  28 augustus 2020

  Er bestaat een interessante subsidie voor organisaties en projecten die het algemeen belang beogen en zich richten op de opheffing van de achterstelling van vrouwen. Normaal kan deze subsidie...

 8. Subsidies, Fondsen

  Extra mogelijkheid aanvragen subsidie voor festivals

  18 augustus 2020

  Om organisaties de gelegenheid te bieden een subsidieaanvraag te doen voor festivals die plaatsvinden in de eerste helft van 2021 is er een extra aanvraagronde geopend, die valt binnen de bestaande...

 9. Subsidies

  Nieuwe subsidieregeling voor sportverenigingen die minder inkomsten hebben door de coronacrisis

  11 augustus 2020

  Ben je u een sportvereniging zonder winstoogmerk? En heb je door de coronacrisis 20% of meer omzetverlies geleden in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 en/of 1 juni tot 1 september 2020? Dan kunt...

 10. Subsidies, Fondsen

  Super interessante subsidiemogelijkheden voor verbeteren toegang tot gezondheidszorg voor achtergestelde gemeenschappen

  28 juli 2020

  Helaas is er in de wereld nog steeds veel ongelijkheid als het gaat om gezondheidszorg, waardoor achtergestelde gemeenschappen minder goed toegang hebben tot de juiste gezondheidszorg. Gelukkig is...

Pagina's