Prijzen

62 resultaten gevonden

 1. Prijzen

  Prijsvragen gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op regionale schaal

  Onafhankelijk netwerk dat een bijdrage wil leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van Nederland op bovenlokaal schaalniveau. Om dit doel te bevorderen organiseren ze o.a. prijsvragen...

 2. Fondsen,
  Prijzen

  Prijs voor Frans literair werk

  Driejaarlijkse prijs voor de beste vertaling van een Frans literair werk in het Nederlands. Om in aanmerking te komen voor deze prijs moet de vertaling gepubliceerd zijn in de drie jaar voorafgaand...

 3. Prijzen

  Prijs stimuleren excellente onderzoeker

  De Franse en Nederlandse regeringen hebben de Descartes-Huygensprijs in 1995 ingesteld om de Frans-Nederlandse samenwerking onder de aandacht te brengen bij onderzoekers en het grote publiek. De prijs...

 4. Prijzen

  Prijs voor oorspronkelijk Nederlands boek

  Prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek. Aan de prijs is een geldprijs en een sculptuur verbonden. Toepassing Pe prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige...

 5. Prijzen

  De Brabant Bokaal

  De Brabant Bokaal is een eerbetoon van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor Brabantse cultuur en natuur. De...

 6. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen,
  Prijzen

  Beurzen voor veelbelovende jonge dansers en (oud) dansers die zich willen laten omscholen

  Financiële ondersteuning voor zowel jong danstalent als individuele (oud) dansers die zich willen laten omscholen. Daarnaast reikt het fonds prijzen uit aan veelbelovende en bewezen dansers en...

 7. Prijzen

  Prijs voor opvallende prestaties binnen het hoger deeltijdonderwijs

  Jaarlijkse prijs, bedoeld voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het hoger deeltijdonderwijs in Nederland, of binnen dat onderwijs een opvallende prestatie hebben geleverd...

 8. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen,
  Prijzen

  Financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen op het gebied van geschiedenis en letteren, beeldende kunst, theater, muziek, monumentenzorg en natuur

  Verstrekt financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen op het gebied van geschiedenis en letteren, beeldende kunst, theater, muziek, monumentenzorg, natuur, wetenschap en buurtcultuur. In het...

 9. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen,
  Prijzen

  Subsidie voor onderzoek naar longziekten

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar longziekten, waaronder astma, COPD en zeldzame chronische longziekten. Wetenschappelijk onderzoek is essentieel bij het voorkomen, genezen en behandelen...

 10. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen,
  Prijzen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie

  Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie, o.a. fellowships, internationale stagebeurzen, co-financiering van onderzoek, Publiek-Private Samenwerking (PPS) en prijzen voor talentvolle...