Prijs voor Frans literair werk

Fondsen, Prijzen
Driejaarlijkse prijs voor de beste vertaling van een Frans literair werk in het Nederlands. Aan deze prijs is een bedrag van € 40.000,- verbonden.

Toepassing

De prijs is bedoeld voor een vertaling in de genres verhalend of beschouwend proza, poëzie en toneel. De jury kijkt niet alleen naar werk voor volwassenen, maar neemt ook werk voor kinderen in haar beoordeling mee.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze prijs moet de vertaling gepubliceerd zijn in de drie jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking. In geval van een in het Nederlands vertaald toneelstuk dient de première te hebben plaatsgevonden in de drie jaar voorafgaand aan het uitreikingsjaar.

Prijs

Aan deze prijs is een bedrag van € 40.000,- verbonden.

Ook een vertaalduo of vertaaltrio kan in aanmerking komen voor deze vertalersprijs. In geval van een bekroond duo ontvangt ieder € 25.000,-. Bij een winnend trio krijgt elk € 18.000,-.

Aanmelden

Via shortlist.

Relevante links