Regelingen

96 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor actief deelnemen aan kunst en cultuur

  Subsidie voor activiteiten gericht op het actief deelnemen aan kunst en cultuur op het gebied van beeldende kunst, volkscultuur, podiumkunsten, erfgoed, muziek en literatuur door samenwerkingen tussen verschillende amateurkunstdisciplines of samenwerkingen tussen de amateurkunstsector en professionele sector. Ook is er subsidie mogelijk voor vernieuwende activiteiten ter verbetering van de...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor buitenlandse kunstinstellingen (internationaal) en kunstenaars

  Subsidie voor kunstinstellingen buiten Nederland die actueel werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen en voor kunstenaars die artistiek actief zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland die hun werk in het buitenland willen presenteren, om zo de internationale bekendheid en waardering voor hedendaagse beeldende kunst uit Nederland te vergroten. De subsidie...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, instellingen, bemiddelaars en opdrachtgevers op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed

  Stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed. Er is o.a. subsidie mogelijk voor de aankopen door Nederlandse musea en erfgoedinstellingen, om het werk of publicaties over levende beeldende kunstenaars op internationale kunstbeurzen te presenteren en voor zorg en behoud van cultureel erfgoed. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor o.a. het selecteren, afstoten of herplaatsen van...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving, en via projecten de verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te doorbreken en onderlinge empathie en begrip te stimuleren. Uitgangspunt is om via de kracht van verhalen de weerbaarheid in de samenleving te versterken en de polarisatie te verminderen. Je kunt online...

 5. Fondsen, Sponsoring

  Subsidie voor instellingen met een cultureel doel, die een culturele activiteit willen organiseren

  Financiële ondersteuning van instellingen die een culturele activiteit in de regio Twente willen organiseren. De activiteiten moeten een culturele of kunstzinnig functie hebben en mensen met elkaar verbinden. De subsidie kan online worden aangevraagd....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor grote en kleine culturele organisaties en opkomende kunstenaars in Nederland en de Verenigde Staten

  Subsidie voor innovatieve culturele en artistieke programma's in Nederland en de Verenigde Staten, gericht op de artistieke en culturele uitwisseling tussen Nederland en de Verenigde Staten. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld muziek- en dansvoorstellingen, film, theater, tentoonstellingen, lezingen, bouwkundig onderzoek, restauratieprojecten en historisch onderzoek. Interessant is dat de...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie beeldend kunstenaars

  Subsidie voor beeldend kunstenaars om zich verder te ontwikkelen als beeldend kunstenaar, bijvoorbeeld om te experimenteren met nieuwe vormen of materialen of voor het maken van een nieuw cross-disciplinair project. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500 en kun je online aanvragen....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale en culturele projecten in de regio Rotterdam en Den-Haag

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op sociaal en cultureel gebied in de regio Den-Haag en Rotterdam. Hierbij gaat het met name om projecten op het gebied van opleiding, muziek, beeldende kunst, boeken en bibliotheken, monumentenzorg, de Nederlandse maritieme historie en sport. Je kunt de subsidie online aanvragen, maar je moet dit wel minimaal zes maanden voor aanvraag van...

 9. Subsidies, Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor nieuwe projecten kunst en cultuur

  Subsidie voor instellingen en projecten op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. De subsidie kan aangevraagd door instellingen, organisaties en kunstenaars. Belangrijk is dat het project een aantoonbaar groot bereik heeft in een bepaalde regio. artistiek van hoge kwaliteit is en een onderscheidende en vernieuwend karakter heeft. De...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunst en cultuurmanifestaties, onderwijs en educatie, recreatie en sportevenementen

  Financieel ondersteunen van sociale en maatschappelijke activiteiten op het gebied van educatie, sport, muziek, duurzaamheid of veiligheid. Belangrijk is dat je project een gemeenschappelijk karakter heeft. Je kunt de subsidie het hele jaar door per e-mail aanvragen....

Pagina's