Regelingen

813 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor het stimuleren van hoogwaardige, innovatieve en experimentele culturele activiteiten

  Subsidie gericht op het stimuleren van kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en experimentele culturele activiteiten. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het opzetten en uitvoeren van een onderzoek gericht op de volgende stap in de ontwikkeling van de aanvrager en de cultuursector binnen het werkgebied. Daarnaast kan er subsidie worden aangevraagd voor pilotprojecten in de vorm van kleine...

 2. Subsidies

  Subsidie voor verbeteren leefbaarheid in wijk, dorp of stad

  Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland in Friesland, maar ook bijvoorbeeld projecten gericht op kansen voor burgers, sociale innovatie, cultuur, duurzame dorpen, cultuurhistorie en landschap. Subsidie tot maximaal € 75.000 per aanvraag voor grote maatschappelijke initiatieven, niet zijnde een evenement. ...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van kansarme kinderen, ontwikkelingslanden, natuur en landschap en sociale en culturele projecten

  Financieel ondersteunen van mensen en projecten gericht op mensen in knelsituaties, kansarme kinderen, projecten in ontwikkelingslanden, versterking van natuur en landschap en initiatieven op sociaal en cultureel terrein. Het gaat met name om kleinschalige projecten. Het afgelopen jaar was er ca. 14.000 euro aan subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier,...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen in verband met kosten corona

  Subsidie voor culturele stichtingen en verenigingen in de provincie Overijssel die worden geconfronteerd met coronakosten kunnen maximaal € 2.500 subsidie aanvragen voor investeringskosten als gevolg van de coronacrisis. De subsidie kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld de herinrichting van de locatie, of aankopen passend binnen de voorgeschreven overheidsrichtlijnen omtrent het corona-virus of...

 5. Fondsen, Beurzen

  Subsidie aankoop Nederlandse kunst door musea en beurzen voor beeldende kunstenaars

  Subsidie voor het ondersteunen van Europese musea buiten Nederland ten behoeve van de aankoop van contemporaine Nederlandse kunst. Daarnaast verstrekt het fonds beurzen aan beeldend kunstenaars voor een vervolgopleiding. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de 5500 en 15000 per project, op basis van de in het verleden verstrekte subsidies. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor Friese taal, cultuur en onderwijs

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het bevorderen van de Friese taal en cultuur alsmede het bevorderen van het onderwijs (lezen, maar vooral schrijven) in de Friese taal....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal-culturele activiteiten

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen of vergelijkbare organisaties, in het bijzonder in de regio Amersfoort, voor sociaal-culturele activiteiten. Individuele personen kunnen geen aanvraag indienen. Voorbeelden van te subsidiëren activiteiten zijn o.a. koor- en toneeluitvoeringen, concerten en opera, exposities en tentoonstellingen en festivals. De subsidiebijdragen variëren van enkele...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunst, voorstellingen, beeldende kunst en documentaires met een maatschappelijk doel

  Subsidie voor het maken en uitvoeren van een professionele kunstproductie, zoals een voorstelling, documentaire of beeldende installatie, die behalve een cultureel doel ook een maatschappelijk doel heeft. Belangrijk is dat je uiteindelijke project gericht is op het bereiken van een optimaal maatschappelijk bereik. De subsidie kan online worden aangevraagd....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor godsdienstige en culturele activiteiten en voor projecten in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor godsdienstige, vooral rooms-katholieke projecten. Daarnaast financiële ondersteuning van culturele activiteiten in Nederland die te maken hebben met het kerkelijke leven en soms projecten in de derde wereld. Bij projecten in de derde wereld moet er altijd een duidelijke relatie zijn met degene die het initiatief heeft genomen. Per jaar is er ca. 500.000 euro beschikbaar. Circa...

 10. Subsidies

  Subsidie ontwikkeling nieuwe cultuurprojecten

  Subsidie voor de ontwikkeling van nieuwe cultuurprojecten, de innovatie van bestaande cultuurprojecten of de validatie van nieuwe culturele activiteiten of projecten. Hierbij is van belang dat het project van hoge culturele kwaliteit is, wat blijkt uit o.a. de oorspronkelijkheid, zeggingskracht en vakmanschap. Daarnaast getuigt het cultuurproject van goed cultureel ondernemerschap en heeft het...

Pagina's