Regelingen

30 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en stichtingen uit Tilburg op het gebied van natuur, welzijn voor dieren, sociale cohesie, duurzame biologische landbouw en jongeren

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud, welzijn van dieren, creatieve ontwikkeling van jongeren, duurzame en biologische landbouw en het natuurbehoud en het vergroten van de sociale cohesie. Het jaarlijks schenkingsbedrag kan per jaar verschillen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het te verwachte rendement....

 2. Fondsen, Financieringen en kredieten

  Financiering van de ontwikkeling van het het buitengebied

  Financiële ondersteuning van projecten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en/of economische groei van de Gelderse Vallei, Utrechtse Heuvelrug of Kromme Rijnstreek....

 3. Fondsen, Sponsoring

  Subsidie voor cultureel en maatschappelijk ondernemen, maatschappelijke functies bedrijfsmatig exploiteren, toekomstperspectief voor jongeren en impactvolle wijkinitiatieven

  Financiële ondersteuning van projecten die de stad Rotterdam en omgeving mooier en sterker maken. Het fonds richt zich hierbij o.a. op cultureel en maatschappelijk ondernemen, maatschappelijke functies bedrijfsmatig exploiteren, toekomstperspectief voor jongeren en impactvolle wijkinitiatieven gericht op het welzijn van de bewoners....

 4. Subsidies

  Subsidie voor het combineren van landbouwproductie met natuur

  Subsidie voor het combineren van landbouwproductie met natuur.  Alleen mogelijk als je perceel in een netwerk ligt van aangewezen leefgebieden. De subsidie is bestemd voor agrariërs die hun landbouwactiviteiten willen combineren met natuurbeheer....

 5. Subsidies

  Subsidie voor verminderen emissies van fosfaat, stikstof, ammoniak en broeikasgassen door veehouders

  Subsidie om melkveehouderij via hun bedrijfsvoering duurzame reducties te laten behalen op het gebied van emissies van fosfaat, stikstof, ammoniak en broeikasgassen door het sluiten van de kringlopen en toepassen van weidegang. Per aanvrager is er maximaal € 7.500 euro subsidie beschikbaar....

 6. Subsidies

  Subsidie verbeteren kwaliteit oppervlaktewater

  Subsidie voor organisaties en bedrijven in de agrarische sector voor activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het kan gaan om verbetering van de bodemstructuur, het verminderen van perceelemissies, het beschermen en verbeteren van de waterkwaliteit of het tegengaan van verdroging....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor bescherming en verbetering van het fysieke en natuurlijke milieu, in het bijzonder de oceanen en zeeën

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op het behoud, bescherming en verbetering van het fysieke en natuurlijke milieu, in het bijzonder de oceanen en zeeën....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van scheepvaart, visserij, waterwinning en waterbestrijding

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van scheepvaart, visserij, waterwinning en waterbestrijding en het leveren van een bijdrage aan het oplossen van de noden in de wereld. ...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die de landbouw ondersteunen, Groningen

  Financiële steun voor projecten die de landbouw ondersteunen. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor eenmalige culturele projecten die o.a. een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en cultuur in het landelijk gebied. ...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van welzijn en dierenwelzijn, cultuur, onderwijs, wetenschap en onderzoek, bescherming van natuur, milieu, bevorderen van duurzame landbouw, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, ontwikkelingssamenwerking, religie, levensbeschouwing en spiritualiteit....

Pagina's