Regelingen

165 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen, Sponsoring

  Donaties voor plaatselijke stichtingen en verenigingen

  Donaties voor stichtingen en verenigingen die bijdragen aan de samenleving in de gebieden waarbinnen de verstrekker actief is, waarbij ruim 60% van de aanvragen wordt gehonoreerd. Het kan hierbij gaan om grote- en kleine projecten. Je kunt de aanvraag online indienen....

 2. Prijzen

  Prijs voor start-ups en scale-ups met een sociale missie

  Prijs van 5.000 en 10.000 euro om start-ups en scale-ups met een sociale missie een stap verder helpen. Daarnaast kun je profiteren van begeleiding op het gebied van netwerken, financieel advies en je businessplan. Dit jaar is de prijs ook internationaal, wat betekent dat deelnemers uit Duitsland, Oostenrijk en Turkije zich ook kunnen registreren....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor het bevorderen van de belangstelling voor wetenschappelijke en technologische vorming en ontwikkeling

  Internationaal fonds, verstrekt financiële ondersteuning voor projecten gericht op het bevorderen en aanmoedigen van de keuze voor een wetenschappelijke opleiding/studie bij de jeugd en/of hun ondernemersgeest, promotie van wetenschappelijk onderzoek  en wetenschappelijk en technologisch ondernemerschap. Conferenties komen in aanmerking op voorwaarde dat ze jongeren samenbrengen voor educatieve...

 4. Prijzen

  Prijs voor innovatieve oplossingen die o.a. bijdragen aan een maatschappelijk vraagstuk en een betere wereld

  Prijs van 20.000 euro voor innovaties op maatschappelijk, economisch, technisch en/of ecologisch gebied die oplossingen bieden voor maatschappelijke problemen, impact hebben en bijdragen aan een betere wereld....

 5. Subsidies

  Subsidie voor leefbaarheid platteland

  Subsidie voor Drentse gemeenten voor ondersteuning van dorpsinitiatieven, gericht op het leefbaar houden van het platteland. De hoogte van de subsidie bedraagt jaarlijks maximaal € 50.000....

 6. Fondsen, Sponsoring

  Subsidie voor cultureel en maatschappelijk ondernemen, maatschappelijke functies bedrijfsmatig exploiteren, toekomstperspectief voor jongeren en impactvolle wijkinitiatieven

  Financiële ondersteuning van projecten die de stad Rotterdam en omgeving mooier en sterker maken. Het fonds richt zich hierbij o.a. op cultureel en maatschappelijk ondernemen, maatschappelijke functies bedrijfsmatig exploiteren, toekomstperspectief voor jongeren en impactvolle wijkinitiatieven gericht op het welzijn van de bewoners....

 7. Subsidies

  Subsidie voor verbeteren leefbaarheid in wijk, dorp of stad

  Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland, maar ook bijvoorbeeld projecten gericht op kansen voor burgers, sociale innovatie, cultuur, duurzame dorpen, cultuurhistorie en landschap. Subsidie tot maximaal € 35.000 per aanvraag (voor grote maatschappelijke initiatieven). Bevat een video met een toelichting over de aanvraagprocedure....

 8. Sponsoring

  Sponsoring van landelijke organisaties en evenementen, die voor een groot publiek toegankelijk zijn

  Sponsoring van landelijke organisaties en evenementen, die voor een groot publiek toegankelijk zijn. Hierbij is gekozen voor de sponsoring van activiteiten op het gebied van sport, ondernemerschap, cultuur en natuur....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor verbeteren leefbaarheid achterhoek

  Financieel ondersteunen van vernieuwende initiatieven tot verbetering van de leefbaarheid van de Achterhoek, gericht op het verbeteren en versterken van sociale en maatschappelijke verhoudingen in de Achterhoek (de leefbaarheid), De initiatieven hoeven niet perse vanuit de achterhoek te worden georganiseerd!...

 10. Subsidies

  Subsidie product- en meubelontwerpers

  Subsidie voor product- en meubelontwerpers om zich te kunnen presenteren op een internationale designbeurs in Milaan. Het is mogelijk om voor een individuele presentatie aan te vragen, maar de voorkeur gaat uit naar groepspresentaties. Er is 75.000 euro subsidie beschikbaar....

Pagina's