Regelingen

497 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie ontwikkeling games tegen desinformatie

  Internationale subsidie voor non-profit organisaties, denktanks, maatschappelijke organisaties, openbare en particuliere onderwijsinstellingen, mediabedrijven en game developers voor de ontwikkeling van digitale games die onderwijsmethoden voor digitale mediageletterdheid integreren in een leuke, interactieve ervaring die is gericht op wereldwijde internetgebruikers van 15 jaar en ouder. Het...

 2. Subsidies

  Subsidie voor virtuele internationale samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse studenten

  Subsidie voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van een virtueel internationaal samenwerkingsproject tussen instellingen voor hoger onderwijs in Nederland en in andere landen waarbij tussen studenten in Nederland en in een ander land wordt samengewerkt op een thema, waarbij co-creatie tussen de Nederlandse en buitenlandse studenten noodzakelijk is voor het tot stand komen van het...

 3. Subsidies, Fondsen, Microkrediet

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten in Nederland en ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning gericht op mensen in een kansarme situatie, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden, alsmede het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van kwetsbare kinderen en gezinnen, kunst en cultuur, onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, ontwikkelingssamenwerking, noodhulp, micro-financiering of een een combinatie hiervan. Per jaar is er ca. 30...

 4. Subsidies

  Subsidie hogescholen voor onderzoek naar o.a. open teeltsystemen, nieuwe eiwitbronnen, voedselsystemen, voedselproductie en duurzame verdienmodellen

  Subsidie voor hogescholen voor maatschappelijk relevant onderzoek binnen het groene domein. De uitvoering van de projecten is niet exclusief voorbehouden aan de vier ‘groene hogescholen’. Je kunt subsidie aanvragen voor onderzoek naar regeneratieve open teeltsystemen, nieuwe eiwitbronnen, kennis voor verdienvermogen, internationale voedselsystemen en duurzame lokale voedselproductie. Per...

 5. Subsidies

  Subsidie leerbedrijven voor beschikbaar stellen stageplekken MBO leerlingen

  Subsidie voor erkende leerbedrijven voor het beschikbaar stellen van stageplekken ten behoeve van leerlingen die een geaccrediteerde MBO-opleiding op niveau 1 of 2 volgen aan een erkende onderwijsinstelling in Nederland (BOL Studenten). De subsidie bedraagt € 1.250 per gecreëerde stageplek, waarbij de stage minimaal 320 uur moet bedragen. Belangrijk om hierop te merken is dat het om een...

 6. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor jong talent podiumkunsten

  Ondersteunen van jong talent in de podiumkunsten in de ruimste zin (toneel, kleinkunst, musical, opera, muziek, zang, ballet en dergelijke) door middel van geldelijke bijdragen in de kosten van opleiding, vorming en uitvoering tijdens de ontwikkelingsfase. Iedere persoon of instelling die onder deze doelstelling valt kan een aanvraag doen bij het fonds. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000. Je...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van cultuur, kunst, jeugd, maatschappelijk werk en natuur

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur, kunst, jeugd, maatschappelijk werk en natuur. Per jaar is er ca. € 50.000 subsidie beschikbaar. Iets minder dan de gaat naar projecten op het gebied van kunst en cultuur, het resterende budget gaat naar projecten op het gebied van o.a. leefbaarheid, geschiedenis en monumentenbehoud en jeugd. Je kunt de subsidie het hele jaar door...

 8. Subsidies

  Subsidie circulair bouwen

  Subsidie voor projecten op het gebied van circulair bouwen gericht op o.a. aanpassingen in het onderwijs of voor onderzoek naar nieuwe producten, diensten of processen. Interessants is dat het ook mogelijk is om subsidie aan te vragen voor voorbeeldprojecten, waarbij sprake is van circulair bouwen dat als voorbeeld kan dienen voor opdrachtgevers in de bouw, de bouwsector en...

 9. Subsidies

  Subsidie voorgezet onderwijs, MBO en HBO voor groepsexcursies en verblijf in groepsaccommodatie

  Subsidie voor onderwijsinstellingen op het gebied van voortgezet onderwijs, MBO en HBO voor het organiseren van groepsexcursies in de buitenlucht met hun leerlingen/studenten en een verblijf in een groepsaccommodatie. Deze subsidie zou bijvoorbeeld gebruik kunnen worden voor een excursie en verblijf in een accommodatie aan het begin of einde van het schooljaar. De subsidie bedraagt maximaal €...

 10. Subsidies

  Subsidie onderzoek hogescholen, onderzoeksinstellingen en MKB

  Subsidie voor het uitvoeren van onderzoek door netwerken van hogescholen, andere kennisinstellingen en mkb-bedrijven, gestuurd vanuit de vraag vanuit het MKB. Uitgangspunt is kennisontwikkeling en het toepassen van deze kennis. Je kunt maximaal € 300.000 subsidie aanvragen. De looptijd van het project is maximaal 24 maanden. Je kunt de subsidie niet buiten die periode gebruiken. De subsidie...

Pagina's