Regelingen

383 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie onderzoek verbetering kwaliteit integrale geboortezorg

  Subsidie gericht op het bevorderen van de perinatale en maternale gezondheid in het algemeen en aan het terugdringen van verschillen in perinatale en maternale gezondheid in het bijzonder....

 2. Subsidies

  Subsidie onderzoek prenatale en neonatale screening

  Subsidie voor onderzoek gericht op het het optimaliseren van de prenatale screening en neonatale screening in Nederland. Per project is maximaal €500.000,- beschikbaar....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor bestaande interventies in de palliatieve zorg

  Subsidie om bestaande interventies in de palliatieve zorg verder te onderbouwen, door te ontwikkelen en te implementeren in de praktijk. Het totale beschikbare budget van deze subsidieronde is € 4 miljoen. Het maximaal aan te   per project is € 400.000,-....

 4. Subsidies, Fondsen

  Fonds voor kankeronderzoek en bestrijding van kanker

  Subsidie voor organisaties die zich richten op kankeronderzoek en bestrijding van deze ziekte....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor oncologie- en oedeemfysiotherapeuten, sportartsen, revalidatieartsen en onderzoekers

  Subsidie voor beweegonderzoek bij (ex-) kankerpatiënten, waarbij de resultaten van het onderzoek moeten bijdragen bij aan verbetering van de zorg en het welzijn van (ex-) oncologiepatiënten. De subsidie kan worden aangevraagd door oncologie- en oedeemfysiotherapeuten, sportartsen, revalidatieartsen en onderzoekers. In totaal is er 30.000 euro subsidie beschikbaar....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die het vreedzaam samenleven en het fysieke en geestelijke welzijn van de mens bevorderen

  Subsidie voor zeer uiteenlopende projecten, o.a. voor projecten op het gebied van cultuur, maatschappij, wetenschap, lenigen van nood en vreedzaam met elkaar leven....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor non-profit instellingen

  Financiële ondersteuning van organisaties met een maatschappelijk doel, gericht op het de leniging van de geestelijke of lichamelijke nood in Nederland. Je kunt hierbij denken aan het financieel ondersteunen van projecten gericht op ouderen, jong gehandicapten, ouderen ineen behandelingsinstituut of in een leefgemeenschap en jongeren met een psychische stoornis. Matching grants behoren tot de...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie van maatschappelijke projecten op o.a. Aruba, Bonaire, Curaçao

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling en welzijn, kunst, cultuur, theater, media, onderwijs, wetenschap, jeugd- en ouderenzorg en kerk en religie....

 9. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor medisch wetenschappelijk onderzoek zoals onderzoek naar vormen van kanker die niet vaak voorkomen of waarvoor moeilijk geld beschikbaar komt

  Financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de geneeskunde. Daarnaast wordt onderzoek van zeldzaam voorkomende ziekten gesteund, veelal om de start van het onderzoek te financieren. De subsidie bedraagt tussen de 500 en 50.000 euro....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie jonge kunstenaars en jonge wetenschappers

  Financieel ondersteunen van het werk van jonge kunstenaars en jonge wetenschappers en het ondersteunen van projecten met historische en/of artistieke waarde....

Pagina's