Beurs voor studenten en medewerkers universiteit voor aanvullende studie in Europa

Fondsen, Beurzen
Subsidie voor studenten en andere medewerkers van de Erasmus Universiteit voor een verblijf in het buitenland om zich verder te bekwamen en hun studie verder aan te vullen.

Toepassing

Bevorderen van het wetenschappelijk onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bijdragen aan studenten en eventueel aan andere personen die aan de universiteit zijn verbonden, die zich, door een aaneengesloten verblijf binnen Europa van minimaal vier weken, en buiten Europa van minimaal acht weken – in een land waar het Nederlands of een aanverwante taal niet de voertaal is – binnen het curriculum nader willen bekwamen en hun studie aanvullen.

Doelgroep

Voltijds studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voorwaarden

Aanvragen kunnen worden gedaan door voltijds studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam die:

  • In het kader van het curriculum van hun studie naar het buitenland gaan
  • Niet eerder ondersteuning hebben gekregen van het A.A. van Beek Fonds
  • In aanmerking komen voor een aanvullende beurs bij DUO
  • Bij voorkeur voor het eerst op exchange gaan / danwel stage gaan lopen in het buitenland
  • Bij voorkeur naar een bestemming buiten Europa wensen te gaan.

Aanvragen

Zie link voor een aanvraagformulier.
Je kunt het formulier vervolgens mailen.