Beurs voor studenten en medewerkers universiteit voor aanvullende studie in Europa

Fondsen, Beurzen
Subsidie voor studenten en andere medewerkers van de Erasmus Universiteit voor een verblijf in het buitenland om zich verder te bekwamen en hun studie verder aan te vullen. Je kunt de beurs online aanvragen.

Toepassing

Bevordering van het wetenschappelijk onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in het bijzonder door begaafde studenten en eventueel andere personen, aan genoemde universiteit verbonden of op enigerlei wijze daarbij betrokken in de gelegenheid te stellen door een verblijf in het buitenland zich nader praktisch te bekwamen of hun studie aan te vullen of voort te zetten

Doelgroep

Voltijds studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bij voorkeur voor het eerst op exchange gaan/dan wel stage gaan lopen in het buitenland en bij voorkeur naar een bestemming buiten Europa wensen te gaan.

Het fonds richt zich in de periode 2019-2024 specifiek op die studenten die nog geen of nauwelijks ervaring hebben opgedaan in het buitenland en voor wie de steun van het fonds een wezenlijk verschil kan maken in het opdoen van relevante buitenlandervaring. 

Voorwaarden

Aanvragen kunnen worden gedaan door voltijds studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam die:

 • In het kader van het curriculum van hun studie naar het buitenland gaan
 • Niet eerder ondersteuning hebben gekregen van het A.A. van Beek Fonds
 • In aanmerking komen voor een aanvullende beurs bij DUO
 • Bij voorkeur voor het eerst op exchange gaan / danwel stage gaan lopen in het buitenland
 • Bij voorkeur naar een bestemming buiten Europa wensen te gaan.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Kopie vervoersbewijs vanuit Nederland naar bestemming uitwisseling
 • Attest waaruit blijkt dat tijdens de uitwisseling minimaal 15 ECTS zijn behaald
 • Verslag (circa 1.000 woorden), waarbij ingegaan wordt op o.a.:
  • Of de uitwisseling al dan niet heeft voldaan aan de verwachtingen van de bursaal
  • Welke bijdrage de uitwisseling heeft geleverd aan de vaardigheden en kennis van de bursaal
  • Tips voor peers die voornemens zijn op uitwisseling te gaan naar dezelfde bestemming
 • Twee foto’s/afbeeldingen die de uitwisseling visualiseren
 • Een financieel overzicht van de gemaakte kosten in hetzelfde format als het ingediende budget