Beurs voor vernieuwende bijdrage aan de neurologie, radiologie of farmacie

Fondsen, Beurzen
Beurs voor jonge veelbelovende onderzoekers op het terrein van de neurologie, radiologie en farmacie (inclusief het onderzoek aan medicinale planten). De beurs is bedoeld voor een wetenschappelijk onderzoeksproject in het buitenland of een werkbezoek aan een buitenlandse instelling vanuit een Nederlandse instelling.

Toepassing

Aanvragen kunnen worden ingediend voor een onderzoeksproject of werkbezoek in het buitenland dat een vernieuwende bijdrage levert aan de neurologie, radiologie of farmacie (inclusief het onderzoek aan medicinale planten) in Nederland. De periode voor een buitenlands wetenschappelijk onderzoek of werkbezoek bedraagt minimaal 1 maand en maximaal 4 maanden aaneengesloten.

Doelgroep

Vakgebieden Neurologie; neurobiologie; radiologie, farmacie (inclusief het onderzoek aan medicinale planten)

Subsidie

Reiskosten voor de heen- en terugreis, accommodatiekosten in het buitenland en een vergoeding voor kosten levensonderhoud komen onder voorwaarden voor een financiële bijdrage in aanmerking.

Aanvragen

Zie contactgegevens.

 

Relevante links