Beurzen en subsidies voor dansopleidingen en dansen

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Financieel ondersteunen van professionele Nederlandse dansers voor het volgen van een aanvullende studie in binnen- en/of buitenland als vervolg op een dansopleiding in Nederland. Ook is er subsidie beschikbaar voor projecten gericht op het bevorderen van de danskunst in Nederland. De subsidie bedraagt gemiddeld 5.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen.

 Toepassing

Beurzen voor professionele Nederlandse dansers voor het volgen van een aanvullende studie in binnen- en/of buitenland als vervolg op een dansopleiding in Nederland.

Zo zijn er in het verleden o.a. dansbeurzen verstrekt voor het volgen van dansopleidingen in het buitenland, waaronder o.a. PhD Choreografie, MA Modern Dance, vervolgopleiding Dance en eMA Choreografie.

Ook is er subsidie beschikbaar voor projecten gericht op het bevorderen van de danskunst in Nederland in het algemeen.

Subsidie

De subsidie bedraagt gemiddeld 5.000 euro.

Fonds op Naam 


Het fonds is onderdeel van een landelijk fonds.
Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.

Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.


Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).