Beurzen en subsidies voor dansopleidingen en dansen

Subsidies, Fondsen, Beurzen

Financieel ondersteunen van professionele Nederlandse dansers voor het volgen van een aanvullende studie in binnen- en/of buitenland als vervolg op een dansopleiding in Nederland, en aan projecten ter bevordering van de danskunst in Nederland in het algemeen.

Toepassing

Steunt professionele dansers bij het volgen van een aanvullende studie in binnen- of buitenland als vervolg op een dansopleiding in Nederland, en aan projecten ter bevordering van de danskunst in Nederland in het algemeen.