Beurzen voor vrouwen die in het buitenland onderzoek willen doen

Fondsen, Beurzen
Beurzen voor vrouwen die in het buitenland onderzoek willen doen voor wie de gangbare financieringskanalen (zoals facultaire regelingen, fondsen van NWO en KNAW etc.) niet openstaan en vrouwen die het aangevraagde project niet of slechts ten dele uit eigen middelen kunnen financieren. 

Toepassing

Beurzen voor vrouwen die in het buitenland onderzoek willen doen voor wie de gangbare financieringskanalen (zoals facultaire regelingen, fondsen van NWO en KNAW etc.) niet openstaan en vrouwen die het aangevraagde project niet of slechts ten dele uit eigen middelen kunnen financieren.

Voorwaarden

  • Aanvraagster is een vrouw
  • Aanvraagster is verbonden aan een Nederlandse onderzoeksinstelling
  • Aanvraag betreft onderzoeksactiviteiten die in het kader of ter voorbereiding van een promotietraject aan een Nederlandse universiteit verricht worden, of een vervolg daarop (postdoc-onderzoek)
  • Aanvraag betreft een project dat in het buitenland uitgevoerd wordt
  • Aanvraag gaat over een activiteit die in het jaar begint waarin de aanvraag beoordeeld wordt
  • Alle aanvraagsters moeten een opleiding behaald hebben die hen toegang geeft tot promotie aan een Nederlandse universiteit

 Restricties

  • Het fonds is niet bedoeld voor studenten die nog geen doctoraal examen of geaccrediteerde Master behaald hebben. Ook studenten die onderzoek willen doen in het kader van een Research Master kunnen geen beroep doen op het fonds.
  • Het fonds is niet bedoeld voor aanvraagsters die op het moment van de aanvraag (tussen 1 januari en 15 mei) én tijdens de uitvoering van het onderzoek een betaalde wetenschappelijke aanstelling hebben van meer dan 0,6 fte (bijv. een positie als AIO, post-doc, PhD-beursaal, UD, of arts-onderzoeker) of anderszins over voldoende middelen uit een dienstverband beschikken. Concreet betekent dit dat o.a. reguliere AIO’s of docenten aan een universiteit of hogeschool met een aanstelling groter dan 0,6 fte (inclusief onderwijsverplichtingen) geen beroep kunnen doen op dit fonds, ook al heeft de instelling waarbij u werkzaam bent onvoldoende budget gereserveerd voor buitenlands onderzoek/congresbezoek.

Aanvragen

Via een standaardaanvraagformulier op de website van het fonds.

Aanvraagperioden
Er is jaarlijks slechts één aanvraagperiode. Buiten deze termijn is aanvragen niet mogelijk.

Procedure
De aanvraag plus bijlagen moet je per email in één pdf-bestand naar de eerste secretaris van het Fonds, mevr. Berber Hagedoorn, sturen. E-mail: b.hagedoorn@rug.nl
Aanvragen die uit meer dan één pdf-bestand bestaan worden zonder opgaaf van redenen afgewezen.