Buitenlandbeurs voor studenten uit het hoger deeltijdonderwijs in Nederland

Fondsen,
Beurzen
Beurs voor studenten uit het hoger deeltijdonderwijs in Nederland die door een tijdelijke stage in het buitenland een aantoonbare meerwaarde aan hun studie kunnen geven. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het stageland en de duur van de stage. Maximaal bedraagt de beurs € 5000 euro. Je dient de aanvraag zowel per post als per e-mail in te dienen.

Toepassing

De jaarlijkse COCMA Buitenlandbeurs is bedoeld voor studenten uit het hoger deeltijdonderwijs in Nederland die door een tijdelijke reguliere buitenlandstage een aantoonbare meerwaarde aan hun studie kunnen geven.

Doelgroep

Studenten uit het hoger deeltijdonderwijs. 

Werkgebied

Buitenland.

Voorwaarden

 • Alleen voor deeltijdstudenten. Met deeltijdstudent wordt hier bedoeld een student die naast een reguliere baan (18 u/w of meer) een officiële deeltijdopleiding volgt aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. 

Restricties 

 • De beurs is niet bedoeld voor onderzoekstages

Subsidie

De beurs bedraagt maximaal € 5000 euro. De hoogte van de beurs is o.a. afhankelijk van het stageland en van de verblijfsduur.

De student dient ook zelf een bijdrage te leveren in de kosten. 

De uitkering voor vertrek bedraagt maximaal € 4000 euro. De rest, maximaal € 1000 euro volgt na de overeengekomen verslaglegging.

Aanvragen

De aanvraag dient, jaarlijks voor 1 juni, zowel schriftelijk als digitaal te geschieden bij het Bestuur van de Stichting Onderwijsfonds COCMA.

Aanvragen worden op volgorde van ontvangst beoordeeld. Indien er na de beoordelingen en toekenningen nog budget beschikbaar is voor het komende cursusjaar, is er een mogelijkheid om na sluitingsdatum alsnog een aanvraag in te dienen.

Meesturen

 • Gedetailleerd (stage/werk-) plan
 • Begroting (incl. eventuele bijdragen van derden)
 • Curriculum Vitae 
 • Aanbevelingsbrieven van minimaal twee docenten

Let op
Aanvragen zowel digitaal als per post indienen.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand