Regelingen

949 resultaten gevonden, maar er zijn meer regelingen voor jou beschikbaar! Leg uit
 1. Subsidie, Fondsen

  Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof

  Financiële ondersteuning van activiteiten op het gebied van welzijn. Daarnaast incidenteel bijdragen voor culturele doelen. Voorkeur aan startsubsidies voor vernieuwende projecten, vooral t.b.v. jeugdigen, waarbij sprake is van co-financiering door andere partijen. Subsidies variëren van enkele honderden euro’s tot tienduizenden euro’s...

 2. Subsidie, Fondsen

  Stichting Beatrixoord Noord-Nederland

  Het fonds verstrekt financiële steun ten behoeve van projecten, particuliere initiatieven of wetenschappelijke onderzoeken, die bijdragen aan die revalidatie en re-integratie van mensen met een lichamelijke handicap, chronische ziekte of tuberculose. ...

 3. Subsidie, Fondsen

  Weldadige stichting van Heutz

  Het financieel ondersteunen van maatschappelijke en sociaal-culturele projecten binnen de gemeente Venlo. Daarnaast kan het fonds sociaal zwakkeren in deze gemeente ondersteunen. Toepassing Financiële steun voor maatschappelijke en sociaal culturele projecten Financiële steun voor sociaal zwakkeren Werkgebied Gemeente Venlo. Aanvragen Zie contactgegevens.