Financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen op het gebied van geschiedenis en letteren, beeldende kunst, theater, muziek, monumentenzorg en natuur

Subsidies, Fondsen, Beurzen, Prijzen
Verstrekt financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen op het gebied van geschiedenis en letteren, beeldende kunst, theater, muziek, monumentenzorg en natuur. In het algemeen geldt dat het fonds alleen bijzondere projecten (en een beperkt aantal investeringen) ondersteunt. 

Organisatie

Het fonds bestaat uit twaalf afdelingen en een landelijk bureau in Amsterdam. De afdelingen zijn gevestigd in elke provincie.

Een verzoek voor een financiële bijdrage wordt behandeld door een van de afdelingen of door het landelijk bureau van het fonds. De afdelingen behandelen projecten van plaatselijk, regionaal of provinciaal belang. Stelregel is dat een aanvraag thuishoort bij de afdeling die het gebied bestrijkt waarbinnen het project plaatsvindt.

Wanneer het fonds een project van landelijk belang acht, wordt de aanvraag behandeld door het landelijk bureau. Om praktische redenen wordt een project dat in drie of meer provincies plaatsvindt in de regel behandeld door het landelijk bureau. In sommige gevallen is een afwijkende taakverdeling afgesproken. Die zijn in de richtlijnen aangegeven.

Algemene en specifieke richtlijnen

Het Cultuurfonds kent algemene en specifieke richtlijnen. De algemene richtlijnen bepalen aan welke voorwaarden aanvragers en projecten in elk geval moeten voldoen om voor een bijdrage in aanmerking te komen. De specifieke richtlijnen gaan nader in op de afzonderlijke ondersteuningsmogelijkheden van het Cultuurfonds en de criteria die bij de beoordeling van aanvragen worden gehanteerd.

Specifieke richtlijnen

Het Cultuurfonds heeft bijzondere aandacht voor projecten die gericht zijn op behouden, beschrijven of bereiken. Het heeft hiertoe een aantal soorten projecten geselecteerd die zijn voorzien van specifieke richtlijnen. Dat zijn:

  • Publicaties, inclusief audiovisuele producties en producties nieuwe media
  • Onderzoek, ontsluiting archieven, congressen en symposia
  • Tentoonstellingen en podiumproducties
  • Festivals en concoursen
  • Educatieve projecten
  • Investeringen, aankopen en opdrachten
  • Restauraties

Aanvraagprocedure

Wie een beroep wil doen op het Cultuurfonds, doet er goed aan eerst de bijgaande richtlijnen grondig door te nemen en kennis te nemen van de criteria die het fonds hanteert bij de beoordeling van aanvragen. Er worden eventuele uitzonderingsregels vermeld en er wordt onderscheid gemaakt tussen de gangbare handelwijze van het landelijk bureau en die van de afdelingen.

Via de website van het fonds kunt u online een "Richtlijnenwijzer" invullen. De Richtlijnenwijzer wijst uit of uw aanvraag bij het landelijk fonds of bij een afdeling ingediend moet worden.

Leer eerst de dwonload met de richtlijnen.