Financiële middelen voor bedreigende schulden situaties

Subsidies, Fondsen
Financiële middelen om bedreigende schuldensituaties op te lossen, die kunnen leiden tot huisuitzetting, afsluiting van gas-, water en elektra en schulden bij de ziektenkostenverzekereraars. De aanvraag moet gedaan worden door een professionele hulp- of dienstverleners. De subsidie bedraagt in de regel maximaal € 3750, een enkele keer kan tot een hogere bijdragen worden besloten.

Toepassing

Financiële middelen om bedreigende schuldensituaties op te lossen. Hierbij gaat het om bestaansbedreigende schulden die kunnen leiden tot huisuitzetting, afsluiting van gas-, water en licht en schulden bij de ziektenkostenverzekereraar die nog niet zijn aangemeld bij het CAK.

Doelgroep

Aanvragen kunnen alleen door door professionele hulp- of dienstverleners worden ingediend.
Aanvragen die rechtstreeks van de cliënten komen, worden doorverwezen.

Werkgebied

Regio Den-Haag.

Voorwaarden

Het moet gaan om bestaansbedreigende schulden die kunnen leiden tot huisuitzetting, afsluiting van gas-, water en licht en schulden bij de ziektenkostenverzekereraar 

Subsidie

In de regel zal maximaal € 3750 beschikbaar gesteld worden, en alleen als alle bedreigende maatregelen daarmee worden afgewend èn er mag worden aangenomen dat herhaling van de problemen in de toekomst vermeden kunnen worden. Een enkele keer kan tot een hogere bijdrage dan € 3750 worden besloten.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.

Meesturen

  • Rapport waarin de situatie van de cliënt wordt geschetst, de oorzaak van de problemen, de oplossingen die rapporteur voor ogen heeft, de motivatie van de cliënt en de concrete hulpvraag
  • Bewijs van inkomen
  • Kopie van het laatste bankafschrift
  • Zeer recente saldo-opgave van alle schulden waarvoor een bijdrage wordt gevraagd en alle andere stukken die maar van belang zijn voor de aanvraag