Financiële ondersteuning van jongeren tot 17 jaar in achterstandssituaties

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van jongeren tot 17 jaar in achterstandssituaties gericht op het bieden van persoonlijke ontwikkeling op sportief, educatief en/of cultureel gebied. Een aanvraag kan alleen door een intermediair gedaan worden.

Toepassing

Het Rudie Zwols Fonds ondersteunt kinderen/jongeren t/m 17 jaar en wonende in de gemeente Coevorden, die in moeilijke omstandigheden verkeren, met als doel het geven van kansen voor persoonlijke ontwikkeling op sportief, educatief en/of cultureel gebied.

Doelgroep

Kinderen t/m 17 jaar in achterstandssituaties.

Voorwaarden

Wanneer reguliere ondersteuning vanuit de overheid (Bijzondere Bijstand en/of Fonds Maatschappelijke Activiteiten) niet of onvoldoende toereikend is, kan er een beroep worden gedaan op het Rudie Zwols Fonds.

Regio

Gemeente Coevorden.

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Procedure
Een aanvraag voor kan uitsluitend gedaan worden door een 'intermediair'. 

Intermediairs zijn medewerkers van (basis-) scholen, maatschappelijk werkers, huisartsen etc., die contacten hebben met kinderen/jongeren en vanuit hun professie signaleren welke kinderen extra steun nodig hebben.

De intermediair beoordeelt de situatie aan de hand van door het RZF opgestelde criteria en is verantwoordelijk voor de aanvraag. Jongeren die ondersteuning nodig hebben, maar niet meer naar school gaan, kunnen contact opnemen met de intermediair van hun laatste school, hun huisarts of het maatschappelijk werk.

Relevante links