Subsidie voor projecten die mensen weer laten deelnemen aan het maatschappelijke leven

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die leiden tot verbetering van de deelname van mensen aan het maatschappelijk leven. De doelgroep wordt gevormd door herstellenden in zijn algemeenheid en is daardoor breed (onder andere kinderen, jongeren, bejaarden, drugs- of alcohol verslaafden, etc.). Ook verleent het fonds steun aan rechtspersonen welke een algemeen maatschappelijk belang beogen. Bij het ondersteunen van de organisaties en projecten richt het fonds zich op Nederland en Indonesië. Over het algemeen bedraagt de subsidie maximaal € 10.000 per project. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens naar het fonds mailen. Aanvragen worden twee keer per jaar beoordeeld.

Toepassing

Het ondersteunen van projecten die leiden tot verbetering van de deelname van mensen aan het maatschappelijk leven en het ondersteunen van organisaties die actief zijn op dit gebieden en een algemeen maatschappelijk belang beogen. 

De nadruk ligt op ondersteuning van herstellenden. De doelgroep wordt gevormd door herstellenden in zijn algemeenheid en is daardoor breed (onder andere kinderen, jongeren, bejaarden, drugs- of alcohol verslaafden, etc).

Werkgebied

Nederland en Indonesië.

Voorwaarden

Het project dient te passen binnen de doelstelling van het fonds, zoals onder "toepassing" weergegeven.

Het fonds geeft de voorkeur aan:

 • Het verlenen van een substantiële bijdrage aan een project en is derhalve minder snel bereid financieel omvangrijke projecten te ondersteunen of projecten van grotere kapitaalkrachtige stichtingen of andere organisaties
 • De ondersteuning van doelen in Nederland en Indonesië

Restricties

Het fonds verleent in beginsel geen bijdrage voor:

 • Dekking van exploitatietekorten
 • Aanschaf van computers
 • Aanschaf van vervoersmiddelen

Subsidie

De subsidie bedraagt in principe maximaal € 10.000 per aanvraag.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het ingevulde aanvraagformulier vervolgens naar het fonds mailen.

Meesturen

 • Beschrijving van het project
 • Financiële onderbouwing
 • Dekkingsplan
 • Gevraagde bijdrage
 • Naam en contactgegevens van de aanvrager
 • Uittreksel Kamer van Koophandel (indien de aanvrager een rechtspersoon is)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand