Financiële ondersteuning voor rotterdammers

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van Rotterdamse burgers die zich in een financieel problematische positie bevinden.

Toepassing

Het fonds stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking ten behoeve van Rotterdamse burgers die zich in een financieel problematische positie bevinden. Voor deze mensen is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om een onverwachtse uitgave te doen. Het fonds wil deze categorie burgers tot steun zijn.

Werkgebied

Regio Rotterdam.