Financiële ondersteuning voor rotterdammers

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van Rotterdamse burgers die zich in een financieel problematische positie bevinden.

Toepassing

Het fonds stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking ten behoeve van Rotterdamse burgers die zich in een financieel problematische positie bevinden. Voor deze mensen is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om een onverwachtse uitgave te doen. Het fonds wil deze categorie burgers tot steun zijn.

Werkgebied

Regio Rotterdam.

Voorwaarden

Aanvragen om financiële hulp kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend door een hulpverleningsinstelling (bijv. bureau voor Algemeen Maatschappelijk Werk), eerstelijns hulpverlener, levensbeschouwelijke organisatie, etc. 

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).

Je kunt het formulier vervolgens per mail of per reguliere post versturen.

Relevante links