Financiële ondersteuning voor theaterschoolstudenten

Fondsen, Beurzen
Financiële ondersteuning aan Theaterschoolstudenten die hun propedeuse hebben behaald en het verstrekken van renteloze leningen aan studenten van de Theaterschool die in financiële nood zijn geraakt. 

Toepassing

Dit fonds stelt gelden ter beschikking aan Theaterschoolstudenten die jonger zijn dan 30 jaar, afkomstig zijn uit een niet-EU land en hun propedeuse hebben behaald. Complementair verstrekt het renteloze leningen aan studenten van de Theaterschool die in financiële nood zijn geraakt. 

Doelgroep

Studenten aan de Theaterschool.

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Relevante links